Annons

Fridens liljor i KS

Kommunstyrelsen var vid dagens möte oense vid endast två av de trettioen punkterna. Meningsskiljaktigheterna rörde två S-märkta motioner som KS-majoritetens åtta ledamöter ansåg besvarade. Dels var det Måns Back Nilssons motion ”Inrätta en tipskanal för whistleblowers”, om att Landskrona stad bör inrätta en tipskanal för så kallade \”whistleblowers\” det vill säga en kanal ditt kommunanställda och förtroendevalda kan göra anmälningar av allvarliga oegentligheter och korruption. Med röstsiffrorna 8-5 beslutade kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med hänvisning till stadens säkerhetspolicy och dess tillämpningsanvisningar. – Möjligheten finns redan, förklarar Torkild Stranberg och hänvisar \”tipsarna\” till stadens säkerhetschef Mats Persson. – Där kan de då också få lov att förbli anonyma och inte i framtiden riskera att dras in som vittne i huvudförhandling. Det viktiga är att man vågar slå larm, anser Torkild Stranberg. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Den andra motionen som lämnades utan åtgärd var Bo Frids motion ”Rädda kulturskolan”. Motionen har tidigare ansetts besvarad av kulturnämnden respektive utbildningsnämnden. I svaren framförs bland annat att åtgärder för att stärka kulturskolan planeras inom ramen för omflyttning av skollokaler som ska ske. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Kanske är en nydaning på gång i det politiska livet i Landskrona. Fridens liljor uppges ha rådit under mötet och för första gången hade treklövern kallat till presskonferens efter KS och löfte gavs till de närvarande lokalreportrarna att framledes ska även dessa få ta del av KS-handlingarna innan presskonferensen(!). Men att sträcka sig så pass långt som att även låta oppostionen medverka vid presskonferensen, var att ställa för höga krav. – Nån måtta får det vara. Vi vill inte dra kommunstyrelsemötena i repris, ansåg Lilian Håkansson (MP).

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser