Annons

Förening tvingas ut

En fastighet på Kvarngatan har fått så mycket klagomål från såväl grannar som från sjukhuset att stadsbyggnadsnämnden har lagt ett vite på 250 000 kronor om fastighetsägaren inte ser till att föreningen som sammanknippas med oväsendet flyttar. I ett brev till stadsbyggnadsförvaltningen skriver ägaren att han ”kommer att om möjligt avhysa dem så snart det går”. Uttrycket ”om möjligt” är inget som man köper i stadsbyggnadsnämnden. I fastigheten får det inte finnas föreningar över huvudtaget och finns dessa kvar efter den 1 februari 2013 så utfaller ett vite på 250 000 kronor. Till dagens Landskrona Posten säger dock ägaren att föreningen redan flyttat ut.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser