Annons

Arbetslösheten fortsatt högst i Landskrona

Läget på arbetsmarknad i Skåne är tufft och tuffast är det i Landskrona som har länets högsta arbetslöshet. Arbetslösheten plus programdeltagandet är högst i Landskrona med drygt 15,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Även i Malmö är siffran hög där andelen arbetslösa är 14,1 procent. Mest förskonad är man i Lomma vars motsvarade siffra hamnar på 3,9 procent. Och även ungdomsarbetslösheten ökar i redan hårt drabbade Landskrona. I åldersgruppen 18 till 24 år var 920 ungdomar utan jobb i september, att jämföra med 873 för ett år sedan. Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden förstärktes ytterligare under månaden. Antalet lediga platser är färre, fler är arbetslösa och antalet varsel är betydligt högre än för ett år sedan. – Vi ser en tydlig inbromsning på arbetsmarknaden, säger Mattias Buvari, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge. Dagligen kommer nya rapporter om varsel i landet. Bara under september varslades 760 personer om uppsägning i Skåne, vilket är en ökning med 340 personer jämfört med september 2011. De flesta varselberörda finns inom branschgrupperna juridik, ekonomi, vetenskap, teknik samt byggverksamhet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser