Annons

Uraniborg har seglat en tur

Fortfarande ligger Ventrafikens nya flaggskepp M/S Uraniborg vid varvskajen i i danska Hvide Sande. Arbetet med att färdigställa henne pågår för högtryck. Någon exakt datum för leverans kan man dock inte ge. Landskrona Direkt ställde ett par frågor till Ventrafikens VD, Magnus Anderson. Vad är senaste nytt? – Varvet arbetar för närvarande mycket intensivt med att få elsystem och alarm- och styrsystem ombord färdigt så att fartyget kan testas enligt förberedda protokoll inför Transportstyrelse och Klassningssällskap. Testerna skall genomföras både när hon ligger till kaj och ute till sjöss. Dessa testerna planeras att startas under nästa vecka. Vidare arbetar varvet parallellt med att bli klara med all uppmärkning, skyltning samt finisharbete av ytskikt ombord. Ventrafiken har under tiden personal på plats och allteftersom varvet anmäler områden,delar, och funktioner av fartyget klara för inspektion så kontrollerar vi och de eventuella anmärkningar vi har skall rättas till av varvet innan vi godkänner. Hur mycket försenad är hon? – Varvet jobbar mot en tidsplan som säger att leverans sker efter att testerna är klara och då skall det räknas in eventuell tid som går åt för att rätta till de anmärkningar som uppdagats vid testerna, säger Ventrafikens VD och förklarar. – Varvet anger att man inte har haft tillräcklig focus på komplexiteten av fartygets konstruktion med tanke på el, alarm och övervakningssystemen ombord. Detta medför att man säger sig hellre ta konsekvensen av att leverera sent än att man gör avkall på kvalitén. – Varvet säger sig ha utvecklats under arbetet med detta projekt och med samarbetet med Ventrafiken och har inställningen att man skall leverera ett mycket bra fartyg till oss. När kommer hon? – Efter att alla tester är gjorda och korrigeringar genomförda och godkända kommer Ventrafiken att ta leverans av henne i Hvide Sande. Då bemannar vi henne och planerar att segla hem henne under påföljande vecka. Därefter kommer hon att testas mot kajanordningar i Landskrona före kontraktet med varvet slutgiltigt avslutas.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser