Annons

Nämnd körde över stadsantikvarie

På tisdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden godkändes ett tillfälligt bygglov på fem år för den scen som ska invigas i teaterparken i samband att nästa års 600-årsjubileum inleds med kungligt besök den 20 mars. Beslutet går emot ett utlåtande av stadsantikvarie Lena Hector som tycker att scenen bara skulle få finnas på platsen under jubileumsåret. Idén om en scen i teaterparken väcktes av Olle Larsson som är högsta ansvariga för stadens jubileum. Tanken är att scenen ska påminna om den scen han använder i Helsingborg under ”kul-i-juli-kvällarna”. Eftersom hela parken är så kallad prickad mark så kan några permanenta bygglov inte ges varför man röstade för ett tillfälligt bygglov på fem år. – Det är olyckligt, säger Lena Hector. – Jag hoppas att de kommer att göra en utvärdering efter jubileumsåret och därefter återställa området igen. Stadsantikvarien har inget emot att man har en tillfällig scen. – Den kommer säkert att göra sig bra under evenemangen på sommaren då segelduken används som tak med mera. Men hur blir det på vintern? Då kommer det att se tråkigt ut med en stor scen och två stolpar som sticker rakt upp, säger hon. Stadsbyggnadsförvaltningens chef Per-Fredrik von Platen hävdar att det inte är spikat att scenen ska stå i fem år. – Det är kommunen som äger frågan. Funkar det inte så kommer scenen säkert att tas bort. Skulle den å andra sidan visa sig fungera bra så kan vi ge ytterligare fem års bygglov längre fram, säger han och planchef Åsa Lindborg flikar in. – Det kan ju även bli så att det kulturhus som det finns planer på intill teatern börjar ta form under perioden och i så fall får vi se över frågan, säger hon. Just nu ligger byggandet av scenen ute på anbud och kostnaden är beräknad till 1,5-2 miljioner kronor. – Det är såväl scenen i sig som allt teknik, typ lud, ljus och annat som vi räknar med kommer att kosta så mycket, säger Benny Ahnelöv på stadens servicekontor. – Vi väntar även besked från Länsstyrelsen som måste godkänna att vi gräver på platsen. Det har funnits arkeologiska fynd där. Men vi håller oss innanför murarna och där är grävt sedan tidigare så jag tror inte att vi kommer att få avslag. Beslutet i nämnden klubbades genom i politisk enighet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser