Annons

Glumslöv 1200 år med råge

Härförleden avverkades Glumslövsdagen och som bekant firades då också att byn är 1200 år gammal. Nu har det konstaterats att det funnits bosättningar på platsen längre än så.
– Man kan med fog lägga till några hundra år, sa Håkan Aspenborg vid Lunds arkeologiska institution när han nyligen gästade Glumslöv och informerade om de fynd, om än sparsamma, och de studier man gjort kommit fram till att Glumslöv är 1200 år ”med råge”.
Det känns tryggt och för mig som ordförande i byalaget att det finns solid vetenskaplig grund bakom våra påståenden. Som alltid är vi ju lite blygsamma och försiktiga i Glumslöv, säger Lennart Pettersson skämtsamt.

Glumslövsborna har också fått ett speciellt tack riktat till sig från Barncancerfonden efter alla insamlingar som varit och fortgår i byn.
Som ordförande i Barncancerfonden var det med stor glädje och entusiasm jag gästade Glumslöv vid firandet av 1200 årsdagen. Jag bär i mitt hjärta ert engagemang och givmildhet för Barncancerfonden. Vårt arbete bygger på enskilda givare utan vars hjälp och stöd det inte är möjligt att fortsätta det tålmodiga arbetet med att utveckla nya forskningsmetoder för att nå det långsiktiga  målet – ”Utrota barncancern”. Vägen dit må ibland kännas lång och under färden finns mycket idogt  arbete att göra för våra sjuka barn och underlätta vardagen för de ungdomar som överlever sjukdomen, men med olika behov av stöd under uppväxten. Varje krona känns viktig. Ett stort tack och på återseende, hälsar Claes-Göran Österlund från Barncancerfonden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser