Annons

Nationell skolforskningskonferens

Cirka 225 lärare och skolledare från 12 kommuner och cirka 30 skolor påbörjar ett arbete för en inkluderande skola. Under måndag-tisdag har ett stort nationellt treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt sin start på Landskrona teater. Bland kommunerna märks förutom Landskrona även Stockholm, Göteborg, Linköping och Helsingborg.

Tre skolor från Landskrona medverkar, det är Asmundtorps skola, Dammhagskolan/Seminarieskolan och Västervångskolan.
– En inkluderande skola handlar om att skapa en skola som möter alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta är ett viktigt bidrag till att ytterligare förbättra de betygsresultat som kraftigt utvecklats i Landskrona de senaste åren, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Annons
 

Malmö högskola deltar med både seniorforskare och doktorander. Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer också på olika sätt stödja projektet.
– Det är viktigt att utveckla en skola på vetenskaplig grund. Projektet är långsiktigt och skall pågå under tre år. Under dessa år kommer även resultaten spridas till övriga grundskolor i staden. Vi skall på riktigt skapa en skola som utvecklar alla barn och som skall präglas av höga förväntningar, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser