Annons

Matematik från Häljarp på Bokmässan

Idag slår den årliga Bokmässan upp portarna i Göteborg.
Mässan räknas som ett av Nordens största kulturevenemang och mitt i detta kan man imorgon lyssna till Martin Strand, rektor på Sandåkerskolan i Häljarp, när han ska försöka reda ut hur man blir matematisk.

Tillsammans med författarna och forskarna Håkan Lennerstad och Ann-Louise Ljungblad, samt Skolverkets undervisningsråd Anders Palm, ska rektorn i Häljarp diskutera hur Sverige åter ska kunna erövra en topplacering bland OECD-länderna i matematikrankningen.
– Landskrona ingår som en av sex kommuner i en nationell matematiksatsning som utsetts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), säger Martin Strand och berättar att kommunerna är representerade av skolpolitiker (från Landskrona Lisa Flinth), förvaltningsledning, rektorer och lärare.
Detta gör att vi nu ingår i nya nätverk där vi kan delge goda exempel och utbytta erfarenheter. Vi får också tillgodogöra oss den senaste forskningen på området, säger Martin Strand.

Annons
 

Vid fredagens seminarium tas även frågeställningar kring hur man skapar en tillgänglig och likvärdig matematikundervisning, samtidigt som eleverna når bättre resultat upp, samt vilken roll styrning och ledning både i klassrummet och i skolan har.
– Jag kommer att berätta om våra förutsättningar och arbetssätt. Om elevernas flexibla scheman och om lärarnas arbetstid. Allt för elevernas bästa, säger Martin Strand.
– Vi i kommungruppen håller på att arbeta fram en matematikstrategi som vi ska delge andra kommuner och på sikt kan det då skapas en åtkomlig och mer likvärdig matematikundervisning i hela landet.

På Sandåkerskolan finns idag tre så kallade profilklasser med inriktning på Ma/No med sammanlagt ett 50-tal elever.
– Dessa får mer undervisning i ämnena i ett högre tempo och på en svårare nivå. Det har fallit väldigt väl ut, intygar rektorn som dock avböjer att ge ett kort och rappt svar på frågan hur man blir mer matematisk?
– Haha…den tar jag med mig och ber att få återkomma, svarar han och Landskrona Direkt önskar honom  lycka till med att implementera lite av ”Häljarpsmodellen” hos landets matematiklärare.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser