Annons

Framtiden fortsatt oviss för koloniområdena

Fortfarande svävar ett hot över koloniområdena i den fördjupade översiktsplanen. Markreserven ligger kvar trots att en enig fasad visats upp från politikerhåll som vill motsatsen.
– För oss socialdemokrater är det en självklarhet att stadens koloniområden ska utvecklas, inte avvecklas!, sa Niklas Karlsson (S) tidigare i somras och menade samtidigt  att de aktuella koloniområdena ska undantas exploatering och ”istället utvecklas som gröna oaser i staden”.
Ganska omgående hakade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) på tåget.
– Vi tycker samma som Niklas i frågan men formulerar oss annorlunda, sa han och menade att den mängd bostäder som möjliggörs inom projektet Vägval Landskrona borde räcka för överskådlig tid.

Det gångna månadsskiftet träffade tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen representanter från stadens koloniföreningar samt från trädgårdsföreningen.
– Det var ett mycket konstruktivt och givande möte, tillstår planchef Åsa Lindborg som tog med sig en knippe nya idéer från mötet.

Annons
 

De positiva diskussionerna till trots så ligger koloniområdena kvar som framtida markreserver i den kommande fördjupade översiktsplanen och frågan kvarstår då vem som gett tjänstemännen i uppdrag att låta de göra det?
– Det vore ett tjänstefel av oss om vi inte tittade på denna möjligheten. Detta är inget som kommit från politiken även om vi informerat kommunalråden. Det är vi på tjänstemannasidan som besitter kompetensen.  Koloniområdena är stans markreserver för eventuell framtida utbyggnad. Det vet kolonisterna om. Det är också därför avtalen löper över femårsperioder, säger Åsa Lindborg.

Förslaget att på sikt omvandla koloniområde till bostadsområde och i två fall även placera äldreboenden rör Larvi- och Sankt Olofs koloniområde men även delar av Kopparhögarna är angivet som ett framtida möjligt bostadsområde.

Igår var sista dagen för koloniföreningarna att komma in med yttrande till förvaltningen.
– Nu ska vi ta del av synpunkterna från kolonisterna. Vi ska också snart ha en ny sittning med politikerna, avslutar Åsa Lindborg.
Det återstår alltså att se om förvaltningen i sitt slutgiltiga förslag kommer revidera översiktsplanen och därmed följa kolonisterna och beslutfattarnas vilja i kolonifrågan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser