Annons

Staden prisat för sitt trygghetsarbete

Landskrona stad har blivit uppmärksammad för stadens trygghets- och säkerhetsarbete. Tidigare i år tilldelades staden årets riskhanteringspris av Offentlig säkerhet. Offentlig säkerhet är en organisation som arbetar för att stödja trygghet och säkerhetsarbete i Sveriges kommuner och landsting. Nu står det också klart kommunens säkerhetschef Mats E Persson åker till den stora säkerhetsmässan i Älvsjö där det imorgon delas ut ett liknande pris.
– Jag kommer att vara på plats när årets riskhanteringspris delas ut. Vi som är nominerade är Landskrona, Södertälje och Linköping, berättar Mats E Persson.

Oavsett den senaste tidens bilbränder och fokus på buskörning i stan så har trygghets- och säkerhetsarbetet haft en mycket positiv utveckling de senaste åren i förhållande till 2009 och 2010.
– Något har hänt, vi ser ett tydligt trendbrott som till exempel att misshandelsbrott har minskat, färre butiksrån, kostnader för skadegörelsen har minskat och tryggheten har ökat. Vi är medvetna om att detta bara är början på en resa och att vi alla har många tuffa utmaningar framför oss. Jag är positiv, det finns ett stort engagemang för att göra Landskrona än mera attraktivt, poängterar Mats E Persson.

Annons
 

Som i allt förändrings- och förbättringsarbete är det en kombination av åtgärder som bidragit till utvecklingen. Säkerhetschefen vill gärna lyfta fram några av vad han beskriver som  ”framgångsfaktorer”.
– Vi har gjort tydliga satsningar på samverkansprocesser mellan samhällets olika aktörer som politiker, kommunala tjänstemän, polis, näringsidkare, föreningar och enskilda medborgare, säger han och trycker extra på den överenskommelse som sluts årligen mellan Landskrona stad och polisen.

Bland de nya samverkansformerna finns även det mellan politiker och tjänstemän.
– Som exempel kan nämnas en workshop ”Vårt vägval”; i januari 2011. Syftet med workshopen var att utveckla det trygghetsskapande framåtriktade arbetet, skapa samsyn och utveckla innovativa metoder. Vidare har det under 2011 och 2012 genomförts ett antal seminarier med chefer och politiker som syftat till ökad samsyn, utvärdering och prioritering.

Även Mats E Perssons egen tjänst som säkerhetschef i Landskrona stad, där han har ansvar för samordning och utveckling, har tillkommit.
– Detta har inneburit större möjligheter för kvalitetssäkring och uthållighet i processerna, menar han.

Samverkan mellan förvaltningarna har ökat och trygghets- och säkerhetsarbetet har blivit en naturlig del i det arbetet men även stadens politiker har i allt större utsträckning visat engagemang i frågorna.
Man deltar aktivt i processen samtidigt framförs krav på återkommande avrapportering, säger Mats E Persson och tycker det är bra liksom att det övergripande ansvaret för samordning ligger hos stadsdirektören vilket han menar ger frågorna en hög status i organisationen.

Det finns alltså inte någon enskild pusselbit som gör Landskrona unikt.
–  Det unika är det breda engagemanget, struktur på arbetet och en gemensam målbild som gör att vi tillsammans väljer pusselbitar som passar samman och som ger effekt för de som bor och verkar i staden, säger Mats E Persson och funderar högt.
– Jag kanske trots allt får sätta mig idag och sätta upp några stolpar till ett tacktal om det skulle vara så att vi vinner förstapriset imorgon. Samtidigt är det oerhört glädjande att bara vara nominerad. Det innebär att många i samma situation hör av sig och det nätverk vi bygger upp med andra är något som vi i Landskrona kan dra stor nytta av, avslutar Mats E Persson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser