Annons

S i Landskrona säger nej till vinster i den skattefinansierade välfärden

Socialdemokraterna i Landskrona säger nej till vinster i den skattefinansierade välfärden och gör även tummen ner för ett yrkesförsvar. Det framgår av de många motioner som medlemmarna lämnat in till nästa års partikongress.
– Det politiska engagemanget är stort och irritationen stor bland medlemmarna på Alliansregeringens nedrustning av välfärden, betonade Socialdemokraternas ordförande Anders Karlsson när medlemmarna gav klartecken att skicka 22 motioner med varierat innehåll till kongressen.
– Se bara på arbetslösheten, 400 000 människor saknar ett jobb att gå till. Det är tio gånger Landskronas befolkning, en skrämmande utveckling.

Flera av motionerna betonade vikten av att privata vinstintressen i den offentliga välfärden skall återinvesteras i verksamheten.
– Vård, omsorg och skola skall ses som en social rättighet och inte en handelsvara avsedd för den privata marknaden, konstaterade Jörn Jönsson som också låg bakom motionen om ett trovärdigt försvar tillsammans med Niklas Karlsson.
– Vi vill att Sverige skall ha ett framtida försvar grundat på allmän värnplikt och inte ett litet försvar byggt på yrkessoldater.

Annons
 

Arbetsmarknaden fick också ett stort utrymme i motionsfloden och här hade IF Metalls nyvalde ordförande i Nordvästra Skåne Mikael Andersson varit en flitig motionär.
– Moderaterna lovade väljarna att inte peta i arbetsrätten, men det löftet var tunt och för många anställda har tryggheten kraftigt försämrats under Alliansregeringen, påpekade Mikael Andersson och vill bland annat att S-kongressen verkar för en lagändring som motverkar missbruket av tidsbegränsade anställningar.
– Dessutom måste näringspolitiken vitaliseras och kampen mot arbetslösheten prioriteras.

Närmast skall två ombud väljas för att representera Landskrona vid partikongressen i början av april nästa år.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser