Annons

Digital teknik en väg att nå mål

Rektorer, tjänstemän och några nyfikna skolpolitiker fanns på plats när det igår var dags att klippa invigningsbandet till Skoldatateket i Landskrona.
– Här förenas pedagogisk spetskompetens med avancerade IT-lösningar. Vi drar nytta av den moderna tekniken som på sikt bidrar till att vi kan höja måluppfyllelsen för stadens elever, hoppas och tror utbildningsförvaltningens chef, Tomas Johansson.

I en oansenlig lokal på tredje våningen i Enoch Thulins Kunskapscentrum har Skoldatateket flyttat in. Här ska pedagogerna, Eija Viitasaari och Margareta Björk tillsammans med IT-teknikern Mattias Löwdell utveckla arbetsmetoder för att uppnå bästa möjliga och likvärdigt stöd till elever som är i behov av det, främst de med läs- och skrivsvårigheter samt med koncentrationssvårigheter.

Annons
 

På skoldatateket ska elever, pedagoger och vårdnadshavare erbjudas att pröva olika metoder och hjälpmedel. Skolorna får även möjlighet att låna in verktyg efter elevens behov.
– Tanken är inte att elever ska komma hit, möjligtvis i undantagsfall, utan verktygen ska man använda i sin vanliga miljö i klassrummet. Syftet är en inkluderande läromiljö, förklarar Tomas Johansson.

Även om det är pedagogiken som ska stå i fokus och dra nytta av de senaste tekniska landvinningarna så är det runt IT-teknikern Mattias Löwdell som premiärgästerna flockas.
Här visas den avancerade pennan som i ljud spelar in en lektion och där eleven sedan med anteckningarnas hjälp kan gå tillbaka i ljudfilen och lyssna på ett speciellt avsnitt. Även en inbyggd scanner i en mus som låter texter överföras från ett dokument och in i datorns ordbehandlingsprogram väcker nyfikenhet.
– Nu ska det bli intressant att se hur dessa hjälpmedel fungerar i praktiken tillsammans med eleverna, säger specialpedagogen Eija Viitasaari.

En viktig del i skoldatatekets verksamhet blir också att utbilda arbetslag. Det är inte bara eleven som behöver kunskap om de olika hjälpmedlen som finns.


Talsyntes, rättstavningsprogram, bärbara datorer, MP3-spelare, iPods, C-pen och diktafoner är några av hjälpmedlen som finns på skoldatateket.


Eija Viitasaari visar den talande pennan.


Mattias Löwdell scannar ett dokument med musen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser