Annons

S hölls utanför diskussionen om utvecklingsbolag

Trots att Socialdemokraterna vid två tillfällen motionerat om att skapa utvecklingsbolag för att komma tillrätta med problembilden som finns i centrum och på Öster så höll den politiska kommunledningen S utanför planeringen av Landskrona Stadsutveckling AB.

Frågan om att bilda Landskrona Stadsutveckling AB var idag uppe på kommunstyrelsens bord. Som vi tidigare berättat är tanken att kommunen tillsammans med fem privata fastighetsägare bildar ett stadsutvecklingsbolag vars uppgift i huvudsak blir att vända utvecklingen i stadsdelarna Centrum och Öster. För ändamålet lägger de privata bolagen 4,5 miljon sammanlagt medan Landskrona Stad går in med 95,5 miljoner kronor.
 
Målsättningen med utvecklingsbolaget är bland annat att:
– vända den nuvarande utvecklingen med pågående ökning av nya försörjningsstödstagare,
– kvartersvis rusta upp och modernisera boendemiljöer för att minska segregationen,
– åtgärder mot oseriösa fastighetsägare genom bland annat förstärkt och samordnad myndighetsutövning.

Annons
 

Förslaget godkändes av kommunstyrelsen efter voteringssiffrorna 8-5.
– Mycket är vi i sak överens om, säger Niklas Karlsson (S) som trots detta yrkade att förslaget skulle återremitteras för ytterligare beredning.
– Vi vill se en redogörelse av alternativa finansieringsformer, utöver belåning av pensionskapitalet, som skulle kunna vara tänkbara. Att låna nästan 100 miljoner ur pensionskassan, kan vara riskfyllt anser vi.

Socialdemokraterna menar att man borde se över möjligheten att låna pengarna med eller utan kommunal borgen.
– Vi vill se på olika möjligheter och att dessa kompletteras med en tydlig riskanalys.  Jag kan inte förstå varför inte treklövern och SD vill titta på olika finansieringsformers för- och nackdelar, säger Niklas Karlsson  som även är besviken på hur hela ärendet handlagts.
– Jämför gärna med den översyn av Landskronahems ägardirektiv som just pågår. Där har vi alla varit delaktiga i processen och där kommer dessa att snabbt klubbas igenom då vi alla är överens och insynen varit god. Informationen om utvecklingsbolaget fick vi i stort sett samtidigt som det gick till pressen, säger han och menar att det inte är okej att hålla stans största parti utanför diskussionerna i sådana här för staden stora strukturella frågor.

Frågan om bolagsbildningen kommer nu att avgöras i fullmäktige.

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser