Annons

Så ska Landskrona bli en

Under hösten kommer en förstudie göras där nuläget i Landskronas skolor ska granskas samt vad kommunen bör göra för att ta sikte på att bli en av landets mest attraktiva skolkommuner. Nyligen beviljade politikerna i utbildningsnämnden 200 000 kronor för ändamålet.
– Detta bör göras av en extern grupp för att få trovärdighet, menar utbildningsförvaltningens chef Tomas Johansson som nu kommer att gör en upphandling åt förstudien som ska inbegripa intervjuer med ledande politiker, tjänstemän på olika nivåer, genomgång av nu läget samt vilka utmaningar som skolväsendet i Landskrona står inför de närmsta åren.
– Förstudien ska vara en grund för kommande skolplan och organisation och skolornas arbete med utveckling av arbetet med eleverna, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser