Annons

Regeringen vill stimulera

I ett  pressmeddelande idag meddelar integrationsminister Erik Ullenhag (FP) att regeringen i budgeten för 2013-2014 satsar 200 miljoner kronor på 15 socialt utsatta stadsdelar i nio olika kommuner. Centrum-Öster i Landskrona, är en av dessa.

Mest pengar ska gå till de stadsdelar som lyckas bäst i arbetet för att minska utanförskap. Bidraget ska betalas ut enligt en fördelningsmodell som baseras på förbättrade resultat inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd.
Det är en bra modell, säger Torkild Strandberg, partikamrat med Ullenhag och tillika kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.
– Regeringen är tydliga i sina signaler. Det tvingar oss på kommunnivå att vara tydliga. Vill vi verkligen detta? Vilka idéer och tankar har vi med området?, säger Torkild Strandberg och räknar med att Landskrona kan få en bra slant till arbetet med Centrum och Öster och det kan generera resurser som annars varit svåra att få fram.
– Det är i sig inte det viktigaste utan det är att det verkligen händer något i området och att vi vidtar nödvändiga åtgärder. Men med vår 100-miljonerkroners satsning på Centrum och Öster ligger vi redan långt framme. Även våra satsningar på Dammhagskolan är bra. Här är det deras arbetssätt som ska gälla på övriga skolor i kommunen. Det är alltså inte så att vi pådyvlar problemområdet ett speciellt arbetssätt, säger Torkild Strandberg.

Annons
 

De utvalda stadsdelarna har en befolkningsmängd på minst 4 000 personer, förvärvsfrekvens lägre än 52 procent, långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent och behörighet till gymnasieskolans nationella program lägre än 70 procent.

Ett antal stadsdelar runt om i Sverige har stora sociala utmaningar i form av högt socialbidragsberoende, hög arbetslöshet och alldeles för många som går ut skolan utan godkända betyg. Barn växer upp i bostadsområden där ett normaltillstånd är att vuxna inte har ett arbete att gå till. De stimulansmedel, som regeringen nu satsar, ska bidra till en positiv utveckling i de mest utsatta stadsdelarna, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser