Annons

V kräver förtydligande om stadsutvecklingsbolaget

Som Landskorna Direkt berättade förra veckan har Landskrona stad tillsammans med privata fastighetsägare för avsikt att bilda Landskrona Stadsutveckling AB. Nu kräver Vänsterpartiet att kommunledningen klargör sina tankar kring projektet och dess finansiering.
Det är intressant att det här inte var uppe på tapeten när kommunfullmäktige ganska nyligen diskuterade budgeten, säger Henning Süssner Rubin, gruppledare för Vänsterpartiet med anledning av att Landskrona stad ska gå in med 95,5 miljoner kronor pengar som nu är bundna i värdepapper och som finns avsatta för framtida pensionskostnader.

Tanken är att stadsutvecklingsbolaget ska ”ta ett helhetsgrepp och samordna insatser för att” (bl.a.) ”Kvartersvis rusta upp och modernisera boendemiljöer för att minska segregationen” samt ”Vidta en lång rad åtgärder mot oseriösa fastighetsägare genom, främst, förstärkt och samordnad myndighetsutövning.

Annons
 

Vänsterpartiet befarar att planer som finns för Öster inte tar hänsyn till de hushåll som bor i fastigheter som ska upprustas.
– Om det hela går ut på att rent sonika byta ut befolkning i staden genom att chockhöja hyrorna så ska vi se till att mobilisera de människor som riskerar att bli undanträngda, säger Henning Süssner Rubin.
– Fördrivning löser inte några sociala problem, utan skapar bara värre problem, poängterar han och vill även se så att det kommunen inte otillbörligt gynnar sina samarbetspartners.
– Det kan finnas en överhängande risk att skattepengar används för att gynna enskilda privata fastighetsägare, nämligen de fem bolag som är inblandade i bildandet av Landskrona Stadsutveckling AB. Vi vill därför ha ett klargörande i sammanhanget och ställer därför en interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

I interpellationen ställer Henning Süssner Rubin följande fyra frågor till Torkild Strandberg (FP).

  • På vilket sätt kan ett bolag kunnas tänka ägna sig åt ”förstärkt och samordnad myndighetsutövning”?
  • På vilket sätt ska det garanteras att det nya bolaget inte gynnar enskilda privata näringslivintressen, närmare bestämt de intressen som representeras av de fem privatägda fastighetsbolag som är medägare i det nya bolaget?
  • Kommer den kvartersvisa upprustning och modernisering av boendemiljöer som aviseras i pressmeddelandet innebära stora hyreshöjningar?
  • Vilka planer finns för att lösa de problem som kan uppstå för de hushåll som bor i de berörda fastigheterna och som skulle kunna få problem med sin ekonomi om hyran höjs påtagligt?

Läs mer: Stadsutvecklingsbolag rustar på öster och i centrum

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser