Annons

SD-förslag om temporära utegångsförbud för ungdomar

Sverigedemokraterna Stefan Olsson och Carina Herrstedt har idag lämnat i en motion till fullmäktige med rubriken ”Utred möjligheten att utfärda temporära utegångsförbud”.

– Vi kan inte ha det så här längre. Det är nog nu, säger Stefan Olsson och syftar på den senaste tidens personrån, bilbränder och grön laser beskjutning.
Vi ser hur denna typen av brottslighet ökat på sistone och nu måste vi politiker och Staden göra allt vad vi kan för att  få ett stopp på utvecklingen.

Annons
 

Sverigedemokraterna skriver i sin motion att ”situationen är ohållbar och det är uppenbart att det krävs en politisk kursomläggning och ett batteri av nya åtgärder för att återta kontrollen i Landskrona. Långsiktiga sociala insatser är i dagsläget uppenbarligen inte tillräckliga.
På kort sikt måste lag och ordning till varje pris återställas och extraordinära åtgärder till stöd för polisens arbete, såsom till exempel begränsade utegångsförbud för minderåriga under kvällstid, bör övervägas för att kunna uppnå detta.”

Ett 14 år gammalt försök som gjordes i Borgholm vid midsommartid 1998 åberopas som exempel.
– Nu vet jag inte vilken effekt det fick men det handlar mycket om vilken signal vi sänder ut till föräldrarna. Det är inte okej att 13-14-åriga ungdomar springer ute klockan 3-4 på natten.
– Nu kan polisen och socialtjänst redan idag köra hem underåriga till sina föräldrar om man finner dessa i en olämplig miljö men det är inget som praktiseras.

Från vilken ålder det temporära utegångsförbud skall gälla har man inte diskuterat inom SD.
– Det är upp till polisen att göra den bedömningen men det är alltså icke myndiga personer som vi avser i motionen, säger Stefan Olsson och menar att det skulle kunna vara ett verktyg att ta till när det ”kväll efter kväll sätts bilar i brand”.
– Nu vet vi att det funnits personer i 30-35 års åldern som genomfört visa av dessa illdåden men samtidigt har det funnits många ungdomar som stört ordningen på platsen.

Den senaste tidens händelser har fått många att vända sig till Stefan Olsson.
Det ringer. Folk mejlar. Man kräver att vi ska göra något.

Händelserna oroar och att gå så långt som att införa utegångsförbud tvekar alltså inte Sverigedemokraterna.
Vi var på gång att få rätsida ochvända brottstalen i staden. Men något har hänt under 2012. Nu måste vi politiker agera. Att utfärda temporära och geografiskt avgränsade utegångsförbud för ungdomar kan vara en möjlighet. Vi anser att man åtminstone måste undersöka möjligheten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser