Annons

UN nöjd med översiktsplanen

Det förslag till fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort som nu finns ute på remiss hos förvaltningarna var i veckan uppe till diskussion i utbildningsnämnden.
Utifrån nämndens ansvarsområde fanns inga erinringar utan man kunde enigt lämna den vidare.
– Den speglar behovet som finns för vår del, säger utbildningsförvaltningens chef Tomas Johansson och berättar att det i planen finns inritat två nya skolor för 1200 nya elever.
– Det finns budgeterat för en ny skola i Borstahusen 2015. Om den påbörjas då eller något år senare återstår att se, säger Tomas Johansson och menar att det snarast är ”markanden” som bestämmer när bygget kommer till stånd.
– Nämnden tyckte även det är bra att man lyft fram gång- och cykelvägarna samt kollektivtrafiken runt de nya skolorna, avslutar  Tomas Johansson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser