Annons

Tak över huvudet gäller för alla

Några siffror om hemlöshet presenterades inte då individ- och familjenämnden hade sammanträde i veckan. Enligt förvaltningschef Annette Lindberg Mohlin är dock statistiken något bättre än föregående mätperiod.
– Vi presenterar dessa siffror varje tertial, det vill säga var fjärde månad. Därför har jag inga exakta uppgifter men jag vet att siffran är något lägre än förra tertialet, sa hon på en presskonferens på fredagen.

Förvaltningen har fått mångas ögon på sig efter en artikel i Landskrona Posten som beskriver en kvinna som bor i en bil på Kasernplan. I det aktuella fallet försvarar hon förvaltningens agerande med att kvinnan tackat nej till så väl akut- som resursboende.
– Vårt uppdrag är att se till att man har tak över huvudet och det har vi erbjudit. Ett akutboende skulle kunna fungera som tillfällig bostad tills hon hittat något eget men hon har själv valt att tacka nej.
Individ- och familjeförvaltningens ordförande Jan Allan Beer (FP) vill inte blanda sig i sakfrågan men ställer sig bakom Annette Lindberg Mohlin.
– Det är en tjänstemannafråga men jag har fullt förtroende för de som jobbar i förvaltningen. Jag vet att de har en mycket tung belastning men att de gör så gott de kan, säger han.

Annons
 

Nämndens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S) är dock starkt kritisk.
Att ha en bostad är en social rättighet. Därför är det ett misslyckande att det finns människor i Landskrona som inte har tak över huvudet, säger han med anledning av artikeln i LP.

Jan Allan Beer berömmer trots det inträffade förvaltningens arbete och pekar specifikt på siffran över barn som vräkts.
– I år är den siffran nere på ett och det är bara sju eller åtta som ligger i riskzonen och med tanke på hur det ser ut i staden så är det en mycket bra siffra, säger nämndsordföranden.

Jonas Esbjörnsson har dock ingen förståelse för berömmet.
– Målet måste vara att ingen i Landskrona ska vara hemlös – en nollvision mot hemlöshet. Ingen annan ambitionsnivå är rimlig i ett modernt välfärdssamhälle.

Annette Lindberg Mohlin påpekar att hyresvärdarna idag har betydligt högre krav på de som ska hyra lägenheter. På frågan om hon är kritisk mot hyresvärdarna dröjer svaret.
– Landskronahem godtar inte försörjningsstöd som inkomst och vad jag tycker personligen har ingen betydelse. Jag kan inte lägga mig i vad de och de övriga bostadsföretagen har för policys, säger hon.
Jan Allan Beer skyndar sig att försvara även Landskronahem som har erkänt hårda ansökningskrav.
– Jag har inga synpunkter på Landskronahems policy. De är ingen socialförvaltning.

Med anledning av det arbete som snart kommer igång i centrum och på Öster, (läs artikel nedan) så kommer det att bli ännu tuffare för de som har de svårt att få det att gå runt varje månad. Det finns all anledning att tro att fastighetsägarna kommer att strama åt för att få in hyresgäster som inte är beroende av försörjningsstöd och frågan är då vad som händer med de som bor billigt idag och som inte har råd med några större höjningar. På den frågan har Jan Allan Beer inget svar.
– Det är oerhört tufft för vår förvaltning idag. Allting har en gräns och vår närmar sig med stormsteg.

Här kan du läsa artikeln i Landskronaposten om kvinnan som bor i en bil på Kasernplan i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser