Annons

Stadsutvecklingsbolag rustar på öster och i centrum

Nu ska det rustas i öster och i centrum. Mirakelkuren ska ett nytt delvis kommunägt bolag stå för. Landskrona stad har tillsammans med fem av stadens större privata fastighetsägare för avsikt att bilda ett gemensamt bolag, Landskrona Stadsutveckling AB.

Meningen är att aktörerna tillsammans ska göra en rejäl satsning på centrum och Öster som syftar till att vända utvecklingen i stadsdelarna. För ändamålet avsätt 100 miljoner kronor där kommunen svarar för 95,5 miljoner och där HSB Landskrona, Lindström Fastigheter, Svenska Hus, Fastighets AB Tornet samt Heimstaden går in med resterande 4,5 miljoner.

Annons
 

Snarast möjligt ska frågan upp i kommunfullmäktige så att planerna kan fortskrida och en tydlig majoritet lär det finnas bakom bolagsbildningen.
– Sammanfattningsvis är vi socialdemokrater mycket positiva till projektet men måste få möjlighet att sätta oss ordentligt in i förslaget innan vi kan uttala oss i sak, säger kommunalråd Niklas Karlsson (S) som först idag tagit del av handlingarna efter att ha fått en muntlig dragning i veckan.
– Ett stadsutvecklingsbolag för att lyfta stadens centrala delar och aktivt förbättra boendemiljöerna är förmodligen en avgörande fråga för Landskronas framtid, poängterar Niklas Karlsson som vid par tillfälle tidigare försökt få gehör för liknande tankar, bland annat i två motioner i fullmäktige.
– Som av en händelse framgår inget om detta i förslaget som nu arbetats fram för att bilda ett stadsutvecklingsbolag, säger han med ett snett leende.

– Ska vi nå resultat måste det ske tillsammans med ägarna till fastigheterna i centrum och på öster. Med ett gemensamt bolag vill vi ta ett helhetsgrepp och samordna olika insatser, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) och redogör för vikten av att vända den nuvarande utvecklingen med en dalande skattekraft och ett ständigt ökande av nya bidragstagare.
– Bara ifjol erhöll 3271 individer försörjningsstöd. Av dessa var 181 nyinflyttade. Försörjningsstödet är på väg mot 100 miljoner årligen och så kan vi inte ha det, säger han med eftertryck.

Bolaget ska se till att det kvartersvis rustas upp och moderniseras bland boendemiljöerna för att minska segregationen.
– Vi måste vidta en lång rad åtgärder mot oseriösa fastighetsägare genom, främst, förstärkt och samordnad myndighetsutövning och här ser vi bland annat att räddningstjänsten, miljökontoret och stadsbyggnadskontoret förstärks. Arbetet måste vi bedriva på lång sikt och med stor uthållighet, understryker Torkild Strandberg.

Vid dagens pressträff fanns representanter från de fem fastighetsbolagen men även från Swedbank och från samtliga håll välkomnades initiativet.
– Jag är övertygad om att vi tillsammans kan nå goda resultat och på så sätt bidra till att vända hela Landskrona, sa Per Lindström från Lindström Fastigheter, tillika ordförande i Fastighetsägarna Landskrona.
– Vi kommer också från fastighetsägarsidan att lyfta fram och arbeta strukturellt med upprustning och naturligtvis med trygghetsfrågorna, sa Kenneth Håkansson från HSB Landskrona.
– Vi har sedan några månader tillbaka hållits informerade om projektet och välkomnar detta. Går det bra för de samhällen där vi verkar, går det i längden bra för oss, menade Ann-Christine Hasselgren, kontorschef på Swedbank i Landskrona.

Noterbart är att Landskronahem inte finns med som delägare i bolaget.
– De är en förhållandevis liten aktör i området, säger Torkild Strandberg som även sitter på stolen som ordförande i det kommunägda bostadsbolaget. Niklas Karlsson vill dock se ett klargörande på just den punkten.
– Landskronahems roll, som stadens största fastighetsägare och som sedan tidigare tagit ett stort ansvar för centrum/öster, måste tydliggöras, anser han.

Landskrona stad lånar 95 miljoner kronor av sig själva för att finansiera sin del i Landskrona Stadsutveckling AB.
– Snarast möjligt kommer vi att avyttra värdepapper, förklarar Stefan Johansson, tf stadsdirektör.
– Och i takt med kommande exploateringar tillför vi sedan pengar till stadskassan.
Detta är något som Niklas Karlsson dock vill titta närmre på.
– Stadens insats borde kanske finansieras på annat sätt än att låna av pensionskapitalet. Det kan vara ett mycket riskfyllt projekt. Vilka alternativ har man funderat på?, undrar han.

Så snart bolaget fått klartecken från fullmäktige ska sju styrelseledamöter väljas. Fyra från kommunen, varav stadsdirektören får en av platserna, samt tre ledamöter från fastighetsbolagen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser