Annons

Skolorna går plus minus noll

Utbildningsförvaltningen prognostiserar ett +/- 0 resultat gällande helåret.
Det tidigare resultatet för nämnden visade på ett underskott men en felkonterad lön har nu bokförts rätt och därmed visar verksamheten  framöver plus minus noll.
Ett varningens finger höjs dock för en eventuell kostnad som kan komma framöver, är en avvecklingskostnad på ledarsidan.

Inga fler investeringar i år
Under året har och kommer flera verksamheter att förändrats. Bland annat kan här nämnas paviljonger i Glumslöv, lokalförändringar i Karslundsområdet, uppstart av Rädda barnens musikprojekt och nya avdelningar på St Olovs sjö förskola. Lägg därtill att förvaltningen tänker byta ut  leasade kopieringsmaskiner mot köpta.
Förändringar innebär att investeringsbudgeten är ”fulltecknad” och om nya investeringar behövs göras i höst så kommer inte budgeten att hållas.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser