Annons

Säkrare skolvägar utredds redan

Så här i början på skolåret brukar elevernas skolväg aktualiseras inte minst med tanke på att föräldrar idag i allt större utsträckning skjutsar sina barn till skolorna med kaosaktiga trafiksituationer som följd runt flera skolor i kommunen. Med anledning av detta lämnade socialdemokraten Niklas Karlsson i våras in en motion till fullmäktige med rubriken ”Trafiksäkra skolvägar”.

I denna vill motionären att Landskrona stad omedelbart utreder barns skolvägar ur ett trafiksäkerhetsperspektiv samt man snarast därefter vidtar de åtgärder som utredningen kommer fram till.

Annons
 

Motionen var igår uppe på utbildningsnämndens möte och politikerna fick där veta att ett sådant arbete redan är påbörjat och förvaltningen föreslog därför nämnden besluta att motionen därmed kan anses besvarad. Detta fann treklövern som ett bra svar men socialdemokraterna och sverigedemokraterna tyckte annorlunda och biföll motionen. Förvaltningschef Tomas Johansson menar att situationen i stort är under kontroll och att det främst är Alléskolan som idag har bekymmer.
– Här finns en trång situation men arbete är igång för att lösa det. Det ligger på teknik- och serviceförvaltningens ansvar. Vi ser även över hållplatslägena där det finns skolskjuts, säger Tomas Johansson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser