Annons

Politisk bakläxa till stadsbyggnadskontoret- Rör inte kolonierna!

Huruvida stadens ledande politiker lagt örat mot rälsen låter vi vara osagt men lyssna till tjänstemännens förslag på stadsbyggnadsförvaltningen, om att i framtiden omvandla flera koloniområden till bostadsområden, gör man inte.

Kraftfullast bemöter Socialdemokraterna förslaget som återfinns i den fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort, som förväntas antas i vinter.
– För oss socialdemokrater är det en självklarhet att stadens koloniområden ska utvecklas, inte avvecklas!, säger Niklas Karlsson (S) med eftertryck.
– Vi föreslår därför att befintliga koloniområden ska undantas exploatering och utvecklas som gröna oaser i staden, säger han och berättar att Socialdemokraterna idag lämnade in ett yrkande till kommunstyrelsen i ärendet.

Annons
 

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) är inne på samma linje och är skeptisk till markanvändningskartan som tagits fram av planarkitekterna.
– Vi tycker samma som Niklas i frågan men formulerar oss annorlunda, säger han och menar att den mängd bostäder som möjliggörs inom projektet Vägval Landskrona borde räcka för överskådlig tid.
Om detta lämnade KS-ordförande också in ett yrkande.

Att det finns olikheter i uppfattningar om stadens framtida utveckling står dock klar även om det nu ser ut som att kolonisterna kan andas ut.
– Koloniområdena, campingen, golfbanan intill Erikstorp och området kring Lill-Olas är stadens lungor, poängterar kommunalrådet Niklas Karlsson och tillägger att en framtida exploatering i första hand ska inriktas på att bygga staden, med fokus på områden som gör den till en helhet.
– Lämpliga områden är till exempel kvarteren Smeden och Albano som i dag ligger i träda.

Niklas Karlsson påminner också om det stora markköpet kommunen gjort runt nya stationen.
– Jag vill betona att det strategiska markköpet som genomfördes för några år sedan ger oss möjlighet att utveckla nya boendemiljöer i takt med att efterfrågan uppstår och inte som nu nöja sig med att ta fram tjusiga planer som riskerar att ohjälpligt skada framtida grönområden, avslutar han.

Läs mer:
Bostäder planeras på koloniområde

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser