Annons

Framgångsrikt skolprojekt blir permanent

Att lyckas i skolan är avgörande för ett barns framtid. Till Landskrona kommer många som inte har samma förutsättningar som andra för att lyckas då de inte kan språket fullt ut. Under två år har dock ett projekt, Utsikter, pågått som visar på mycket goda resultat och i framtiden kommer samtliga grundskoleelever använda sig av den i projektet använda pedagogiken.

Det är på Pilängsskolan och Dammhagsskolan som det under två år har funnits så kallade modellklasser.
– Det går ut på att se till varje individs kunskaper, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona och förklarar.
– Den stora skillnaden är uppföljningen. Den sker kontinuerligt och allt presenteras mycket lättförståeligt med ett schema där färgerna rött, gult och grönt ger signaler på vad eleven behärskar och vad man måste lägga extra resurser på.

Annons
 

Projektet har fått stor uppmärksamhet nationellt, både i radio och TV. Britt-Marie Johansson är pedagog inom modellklasserna på Pilängsskolan och hon var med i en paneldebatt på Gullstrandskolan i våras tillsammans med representanter för bland annat Framtidskommissionen och forskare från Lunds universitet.
– Det är häpnadsväckande hur bra det fungerar. Istället för att eleverna får stanna kvar och plugga extra så tar vi tag i problemen direkt i klassrummet. Tre gånger i veckan kommer deras hemspråkslärare hit och då fokuserar vi på det som behövs. Det kan vara såväl språkligt men även gälla matematik.

Såväl lärare som elever och föräldrar lovordar projektet som snart kan bli en verklighet för alla.
– Från början riktade vi in oss på de som nyligen kommit till Sverige men succesivt har vi utökat det så att fler kan öka sina kunskaper och därmed ha bättre förutsättningar i framtiden. Detta sätt att arbeta på fungerar för alla och vårt mål är att alla grundskolor ska arbeta som modellklasser om ett eller två år, avslutar Tomas Johansson.

Läs även:

  • Dammhagskolans modellklass väcker uppmärksamhet
  • Framtidskommission gästade gymnasiet
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser