Annons

Vindkraftparken på åkern tar form

Det satt hårt åt innan Eon fick klartecken för de tre vindkraftverken som nu uppförs på fastigheten Tofta 14:21 strax efter företagsparken Kronan mot Råga Hörstad till, sett från stadens håll.

Redan 2009 kom den första intresseanmälan och 2010 sökte energibolaget det första bygglovet, vilket avslogs av den dåvarande byggnadsnämnden, trots att översiktsplanen pekade ut området som lämpligt för just en vindkraftspark. Överklagan följde och efter segdragna turer fick Eon rätt mot nämnden och i höstas lämnades alltså en ny bygglovsansökan in, vilken beviljades.

Annons
 

Vindkraftverken kommer att ha totalhöjd om högst 130 meter. Tornhöjden beräknas bli maximalt 80 meter och rotorbladen maximalt 100 meter i diameter.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser