Annons

Bostäder planeras på koloniområde

När Landskrona stad nu ser över den långsiktiga planeringen för framtida bostadsbebyggelse har man blickarna riktad på marken som idag hyser två av stadens populära koloniområden.

I den fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort, som förväntas antas i vinter, finns förslag som rör Larvi- och Sankt Olofs koloniområde vilka föreslås omvandlas till bostadsbebyggelse. Det anses även vara intressant att inom områdena placera äldreboenden.
– Även delar av Kopparhögarna är angivet som ett framtida möjligt bostadsområde, meddelar Mårten Olsson, mark- och exploateringschef. Omvandlingarna föreslås ske i takt med att kolonier sägs upp.
De berörda koloniföreningarna är kallade till ett möte tillsammans med kommunen i slutet av augusti.

Annons
 

I översiktsplanen finns även ett nytt koloniområde föreslaget längs med Stenorsvägen.
– Målsättningen med arbetet är att ta fram en vision och en långsiktig stadsbyggnadsstrategi för helheten som sträcker sig till år 2030. Samtidigt ska projekt med kortare planeringshorisont kunna genomföras fortlöpande genom att relatera sig till helheten, står att läsa i planen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser