Annons

Statlig satsning på SFI-undervisningen

Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat om att tilldela Landskrona stads utbildningsförvaltning 500 000 kronor för att utveckla vuxenutbildningens SFI-undervisning. Insatsen \”Systematisk validering av nyanländas kunskap och kunskapsutveckling\” bygger på den så kallade Utsikter-modellen som staden arbetat med för grundskoleelever på Dammhagskolan och Pilängskolan. – Vi sprider nu Utsikter-arbetet till andra skolformer. Täta, tydliga resultatuppföljningar, analyser och åtgärder ska lyfta resultaten på vår SFI och stärka kopplingen till arbete, säger Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen. Länsstyrelsen bedömer insatsen av regionalt intresse. – Detta möjliggör för vår del att utveckla arbetet med stöd av forskare. Även vuxenutbildning blir en del av en skola på vetenskaplig grund, säger Tomas Johansson. Utvecklingsbidraget gäller fram till och med utgången av 2013.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser