Annons

Högre betygspoäng för att bli antagen till gymnasiet

Det krävs nu högre betygspoäng för att bli antagen till Landskrona stads gymnasieskolor. Slutantagningen till gymnasieskolans olika program avslutades på tisdagen. På i stort sett alla nationella program var antagningspoängen för både lägsta och medel högre än vid förra årets antagning. Elva av de tretton programmen har både högre lägsta betygspoäng och högre medelantagningspoäng i år jämfört med förra årets antagning. Restaurang- och livsmedelsprogrammet är det program som ökat betygspoängen mest både för lägsta betygspoäng och för medelbetygspoäng. – De högre poängen är glädjande. Det visar att staden har attraktiva gymnasieprogram, säger Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen. De program som särskilt ökar vad gäller antal antagna elever är ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen. – I fjol antogs 31 elever till dessa båda program. I år blir det 54 elever. Det ökade intresset för högskoleförberedande program är positivt. Vi behöver fler högskoleutbildade, påpekar Tomas Johansson. Totalt 245 elever har antagits till gymnasieskolans olika program på de kommunala skolorna. Detta är en ökning på fem elever jämfört med antagningen 2011. Det innebär att det på de kommunala gymnasieskolorna går totalt ca 820 elever från och med hösten 2012.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser