Annons

Lundegården pilot i jämställdhetssatsning

Utbildningsförvaltningen i Landskrona kom med i Skolverkets satsning på jämställdhetsarbetet i förskolan. Lundegårdens förskola blir stadens företrädare i Handledning för jämställdhet och kunskap.
– Detta är mycket glädjande eftersom jämställdhetsfrågorna är prioriterade i staden som helhet. Lundegården kommer få stöd i sitt arbete av forskare knutna till Malmö högskola. Det är viktigt för vårt förändringsarbete. Allt skall utgå från en skola på vetenskaplig grund, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Start för Skolverks projekt är redan i augusti och pågår även under våren 2013. Syftet är att förskollärare skall få möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten genom att medvetet använda jämställdhet, språk och kommunikation för att skapa förutsättningar för alla barn, både flickors och pojkars, lärande och utveckling.
– I dag är det ett problem i alla landets kommuner att pojkars skolresultat är sämre. Det är i förskolan vi lägger grunden för alla barns möjlighet att lyckas i skolgången. Därför prioriterar vi jämställdhetsarbetet i förskolan, säger Yvonne Nilsson, verksamhetschef för förskolan.

Annons
 

I projektet ingår bland annat handledning, konferenser, erfarenhetsutbyte och uppdrag att kritiskt granska den pedagogiska verksamheten samt pröva olika verktyg, arbetssätt och metoder utifrån en handlingsplan. Alla pedagoger på Lundegårdens förskola kommer ta del av projektet, men det kommer att finnas en särskild ansvarig processledare på förskolan.

Information på Skolverket: www.skolverket.se/jamstalldhet

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser