Annons

Turismen ökar

Igår kom rapporter om att turismen i landet ökar. Statistiken visar på en fördubbling sedan 2000 och bara under fjolåret året ökade de utländska besökarnas konsumtion med nästan tio procent.
Även lokalt är optimismen stor inom turistnäringen.  2011 blev ett tillväxtår för turismen i Landskrona. Den totala turismomsättningen ökade med 30,5 miljoner kronor till sammanlagt 508 miljoner kronor. Enligt stadens uträkningar skapar intäkterna arbete åt 435 helårssysselsatta personer inom besöksnäringen.

Den främsta anledningen till förbättringen är en ökad konsumtion bland dagsbesökarna. Den nyligen avverkade nordiska Kör- och musikfestivalen med 1200 deltagare från ett 50-tal körer gav exempelvis en ordentlig kickstart på årets högsäsong för turismnäringen.
Samtidigt gästades Wormocupen än fler deltagare och åskådare som alla på något sätt bidrog till den lokala näringen.

Annons
 

–  Det är mycket positivt att kunna uppvisa en omsättningsökning, då förra sommaren till viss del regnade bort. Det fick en hel del effekter inte minst på spontanresandet och dagsbesöken. Dessutom befinner vi oss i ett ekonomiskt kärvare läge där människor håller hårdare i sina pengar, säger Thorsten Karlén, destinationsutvecklare i Landskrona stad som naturligtvis välkomnar stora arrangemang likt körfestivaler och idrottsarrangemang.
Körfestivalen stöttade vi bland annat samordning ihop med arrangören. Dessutom bjöd också staden in representanter från sina historiska vänorter i samband med festivalen, säger han.

Turismen delas in i en kommersiell och en icke-kommersiell del. Den kommersiella delen kan bland annat påverkas genom traditionell marknadsföring. Där ökar Landskrona med sammanlagt 18 miljoner jämfört med år 2010. Den största omsättningsökningen har skett inom kategorin dagsbesök, och genom högre utlägg.
– Landskrona har flera sevärdheter och turistiska upplevelser som passar många och som är utmärkt för ett dagsbesök. Golf, Ven, kulturupplevelser, evenemang och cityhandel är bara ett par exempel, menar Thorsten Karlén.

När det gäller den icke-kommersiella delen av turismomsättningen är tillväxten drygt 12 miljoner kronor. Här är det besök i eget fritidshus, hos släkt och vänner samt genomfartsresenärer som står för omsättningsökningen.
– Människor skattar sin ledighet och semester väldigt högt, men samtidigt måste man få ihop den ekonomiska tillvaron i hushållet. Genom att bättre utnyttja sin egen sommarstuga eller genom att besöka släkt och vänner så minskar man utläggen för logi drastiskt, avslutar Thorsten Karlén.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser