Annons

Inga skrällar i budgeten

Det muttrades en del om ”fyrklöver” i fullmäktige igår i takt med att flera voteringar slutat med röstsiffrorna 31-20, det vill säga att treklövern och SD gjorde gemensam sak.

Efter att ha laddat upp med lunch på Hotel Öresund återvände de 51 ledamöterna och deras ersättare till fullmäktigesalen och under dryga fem timmar diskuterades mål och budget för 2013 i flera samtidigt pågående parallella debatter.  Här argumenterades det för jobbprojekt i tio miljonersklassen, flyttkarusellen mellan skolorna, näringsliv, stadsbusstrafik, tjejjour, hemtjänsttaxor men även stavningen i budgetförslagen penetrerades, för att skrapa på ytan.

Annons
 

När debatttiden runnit ut för partierna och man kände sig redo att gå till beslut fanns det nästintill 100 tilläggs- och ändringsyrkande på det av treklövern lagda budgetförslaget.
Nu nöjde sig ledamöterna i huvudsak med att ropa Ja! eller Nej! och vid några enstaka tillfälle ansåg man att votering var att fördra antagligen mest som en markering.
Exempelvis ville Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avslå ett tillskott på 1,5 miljon kronor till stadsbyggnadsförvalningen, pengar treklövern anser att man behöver då planarbetet i framtiden kräver ökade resurser. Votering följde och åter blev siffrorna 31-20 i treklöverns favör.

Efter en del dividerande om när klubban föll kunde man dock enas om röstsiffrorna 24-27 när det gällde Vänsterns yrkande att ge omsorgsnämnden i uppdrag att se över taxan för hemtjänsten med målet att den skall sänkas. En liten framgång för V som dock fick se sitt förslag om att tilläggsbudgetera 1 miljon till individ- och familjenämnden för att upprätta en handlingsplan mot barnfattigdom grundligt nedröstat, 49-2.

Störst framgångar hade SD som fick genom flera av sina yrkande bland annat en låglönesatsning på 1,5 miljoner till de i kommunanställda som har under 20 000 kr/mån vid en heltidsanställning men även en 10 miljoners rockad hos individ- och familjenämnden där det ekonomiska biståndet minskas och istället läggs på ett arbetsmarknadsprojekt för personer som under en längre tid uppburit bistånd.

Avslutningsvis kan nämnas att kommunfullmäktiges ordförande Lennart Söderberg (M) gjorde ett styvt arbete med att hålla rätt på körscemat och halvväggs igenom detta sneglade han på sitt vattenglas.
– Jag hade önskat att det fanns något annat i glaset. Dream on!, sa han och tog några djupa klunkar.

Hunnit till vägs ände, reste sig kommunens controller Thore Johansson upp och med en bugning och några förströdda handslag lämnade han fullmäktigesalen, för att njuta sin pension, ackompanjerad av dagens kraftfullaste applåd.

Har du arbetsdag över kan du här
se hela kommunfullmäktigemötet från den 20 juni

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser