Annons

Dokumentation av lärandet lönande

De tre gymnasielärare som vi tidigare berättat om som deltar i meriteringsprogrammet Aretes har nu klarat av steg 1.

Efter externa observationer i maj har examinationsgruppen nu godkänt samtliga Landskronas tre lärare, Annika Ungewitter, Caroline Löfkvist och Åse Ranemyr-Holmberg till att påbörja steg 2 i meriteringsprogrammet.
– Det är en spännande utmaning för de tre lärarna att så systematiskt granska och dokumentera det egna lärandet, säger Christian Olsson, verksamhetschef för gymnasiet och ansvarig för meriteringsprogrammet i Landskrona.

Annons
 

Lärarna kommer under kommande läsår att dokumentera sitt eget arbete och till våren 2013 ska de sammanställa en rapport. Rapporten och den samlade dokumentationen utgör underlag till den slutgiltiga meriteringen som beslutas i maj 2013.
-Sedan tidigare gäller att vi med Arete meriteringsprogram förbereder oss för karriärtjänster för lärare. De lärare som klarar programmet kommer meritera sig för en karriärtjänst och även 3000 kr mer i månadslön, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.
Det är också en fjäder i hatten för oss som huvudman att få igenom samtliga tre lärare till steg 2, eftersom det visar att vi hävdar oss väl i den nationella konkurrensen och att vi lyckats utse kandidater som visat sig vara kvalificerade att gå igenom programmet. Vi är entusiastiska inför fortsättningen, avslutar Christian Olsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser