Annons

Betygen på väg mot riksgenomsnittet

Som vi kunde berätta redan i morse lyfter betygsnittet i Landskronas grundskolan med tio procent och är med älgkliv på väg att närma sig riksgenomsnittet.

Skolan är ett prioriterat mål i Landskrona och nu tycks satsningen bära frukt. Årets avgångsbetyg för niondeklassarna i Landskrona är det bästa resultatet sedan Skolverkets mätningar av betygsresultaten inleddes läsåret 2001/2002.

Annons
 

Niornas resultat i Landskronas kommunala skolor hamnar i år på 207,5 poäng vilket kan jämföras med rikssnittet för niondeklassare från ifjol som var 210,6.
– Betygsresultaten är lysande. Vårt tydliga fokus sedan 2006 på kunskap, arbetsro och höga förväntningar på alla elever börjar nu ge resultat. Att vända resultaten i skolan tar tid och måste ges tid, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

Med undantag av Asmundtorpskola har samtliga skolor fått ett bättre meritvärde än förra året. Högst meritvärde har Glumslöv skola med 223,3 poäng följt av Västervångskolan med 221,6 poäng. Största procentuella förbättringen har Dammhagskolan gjort, där har meritvärdet ökat med 18 procent jämfört med förra året, till ett meritvärde på 186,4.
Noterbart i sammanhanget är att meritvärdet inkluderar samtliga elever i grundskolan, det vill säga även de elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år.
– Det gläder mig att våra betygsmässigt bästa skolor lyft sig ordentligt. Samtidigt är Dammhagskolans utveckling och resultat mycket bra, säger Lisa Flinth (FP).

Asmundtorp faller från 216,6 till 207,3 i meritvärde.
Det är en liten skola med mindre antal elever. Enstaka elev kan påverka resultatet, menar Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen, som på inget sätt är oroad av nergången där.

Sedan 2010 har utbildningsförvaltningen drivit projektet Ökad måluppfyllelse. Det innebär bland annat extra satsningar på matematik, IT i skolan och lärarfortbildning. Kommunfullmäktige har under projektets tre år givit ett extra anslag på tio miljoner kronor. Målet för projektet är betygsresultat på riksgenomsnittlig nivå. Betygsförbättringen under treårsperioden har varit 16 procent.
Vi har nu nästan nått målet. Skälet är de senaste årens systematiska kvalitetsarbete med eleven i fokus vilket bland annat innebär att skolorna följer varje elev nära och tar fram individuella lösningar när så behövs. Våra skolledare och medarbetare har på ett mycket bra sätt jobbat med dessa områden och alltid med elevens bästa för ögonen, säger Tomas Johansson.
Arbetet med ökad måluppfyllelse kommer att fortsätta.
Vårt intensiva förbättringsarbete kommer att fortsätta och intensifieras. Bakslag kan komma men vårt mål är att nu om några år kunna stabilisera oss kring riksgenomsnittet, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser