Annons

Demonstration mot höjda politikerarvoden

I anslutning till onsdagens kommunfullmäktigemöte kommer en demonstration att äga rum på Rådhustorget. 

Fullmäktige som startar redan klockan 9 på morgonen har bland annat att besluta om mål och budget för Landskrona 2013 och det är ett utspel med anledning av detta som den tidigare KF-ledamoten Cecilia Mattson (V) kallat till demonstrationen.
 – Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Söderberg (M) föreslog, enligt Landskrona Posten den 27 maj, en 50%-ig ökning av kommunfullmäktiges ordförandes samt 1:e och 2:e vice ordförandes arvode, detta på grund av ökad arbetsbelastning under det redan kraftigt budgeterade 600-årsjubileet. Det skaver illa mot rapporter om ökad hemlöshet och barnfattigdom och i Treklöverns budget fortsätter de sitt ”effektiviseringsprogram” med årliga generella neddragningar i samtliga kommunala verksamheter, skriver hon i ett pressmeddelande.

Annons
 

Även om det inte finns i vare sig treklöverns eller något annat partis budgetförslag att det skulle vara aktuellt med det Lennart Söderberg framför i LP-artikeln så kommer demonstrationen att äga rum under parollen ”Inga höjda politikerarvoden, bara sänkta! De giriga ska inte ha mer!”

Cecilia Mattson menar att det finns betydligt viktigare behov dit kommunala skattepengar istället bör gå.

–  Stora privata vinstdrivande vårdbolag tar över kommunal vård och omsorg och skattepengar försvinner ut i privata vinster utan socialt samhällsansvar. Kommunala skolor med stora behov utarmas och är i skriande behov av satsningar efter år av neddragningar av personal och resurser. Även här gör privatiseringar att skattepengar som var menade att användas i skolan istället försvinner i privata vinster. Landskrona måste stoppa omfördelning av resurser från fattiga till rika och omfördela tvärtom – Från de rika åt de fattiga, poängterar hon.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser