Annons

S-ordförande kritisk mot ordval

Den 16 maj publicerade Landskrona Direkt en artikel som renderat i att Socialdemokraternas ordförande i Landskrona, Anders Karlsson, tillskrivit kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg samt kommunfullmäktiges ordförande Lennart Söderberg. En av frågorna han ställer är bland annat om de har fortsatt förtroende för stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson (-) efter hans uttalande i artikeln. Svaret är ja.

I artikeln går stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson hårt åt såväl socialdemokraten Leif Olin som moderaten Marko Huttunen.
Om Leif Olin säger Börje Andersson bland annat:
– Denna nya lysande intellektuella stjärna på Landskronas klara himmel har jag absolut inget förtroende för. Jag har aldrig stött på en person, som ny i en kommun, betett sig som denne mannen.
Och raljerandet över moderaten lyder bland annat:
– Vi har en Marko Huttunen, knappt torr bakom öronen.

Annons
 

Anders Karlsson menar att man som folkvald är med och påverkar kommunens utveckling och att det är ett av de finaste uppdrag man som lokal politiker kan få.
– Men det är också ett uppdrag som medför ansvar och skyldigheter i den demokratiska process som det i grunden handlar om. Till dessa skyldigheter hör bland annat respekt för olika åsikter i sakfrågorna, säger han.
– I motsatts till Börje Andersson är såväl Leif Olin som Marko Huttunen valda av Landskronaborna för att företräda sina väljare i kommunfullmäktige. Börje Andersson är som ej folkvald och opolitisk tillsatt på ett Folkpartimandat som såväl ordförande i Stadsbyggnadsnämnden som ersättare i kommunstyrelsen. Mot den bakgrunden faller ansvaret tungt på kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg som också är den lokala ordföranden för Folkpartiet. Vår fråga till Torkild Strandberg är om han har fortsatt förtroende för Börje Andersson och vilka åtgärder han i så fall tänker vidta för att förmå sin opolitiske partikamrat att avstå från kränkande angrepp på folkvalda politiker i framtiden?

Enligt Anders Karlsson har Börje Andersson kränkt såväl Olin som Huttunen.
Vår fråga till Lennart Söderberg är, vilka åtgärder han tänker vidta efter att ha tagit del av ordvalet med vilket stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson, i sin roll som just ordförande, kommenterar folkvalda politikers åsikter?

Anders Karlsson menar att Börje Anderssons agerande i ett längre perspektiv är en fara för det framtida politiska arbetet.
– Detta förhållningssätt mot folkvalda politiker är på sikt även ett hot mot demokratin och riskerar att skrämma bort kommuninvånare från att engagera sig politiskt.

I ett svar från Torkild Strandberg och Lennart Söderberg står att läsa att de har förtroende för sin nämndsordförande.
– Stadsbyggnadsnämnden är avgörande i förändringen av Landskrona. Vi har ett orubbat förtroende för dess ordförande. Nu ankommer det på alla politiker att under värdiga former diskutera Landskronas framtid och utveckling och ingenting annat. Ansvaret för detta åvilar ytterstvarje förtroendevald, skriver de i sitt svar.

Artikeln som Anders Karlsson syftar på hittar du här

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser