Annons

Glumslöv pilotort när

Vågen av bostadsinbrott som under en period fick ängslan att spridas i Glumslöv ska nu förhoppningsvis bli mindre när polis, kommun och ett försäkringsbolag går samman i ett pilotprojekt. Tanken är att med bättre information till de boende och med grannsamverkan ska bostadsinbrotten förhindras.
– Vi kommer till olika kontaktpersoner att skicka ut SMS om vi har indikationer på att nu bör man vara extra uppmärksam, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad.
– Dessutom kommer vi månadsvis att gå ut med information till de boende.  Detta handlar mycket om grannsamverkan, säger hon och berättar när riskerna för inbrott är som störst och hur tjuvarna rör sig utmed Europavägen.
– Vi kommer att ha koll på tendenserna, både norrut och söderut längs Europavägarna, säger hon.

Ett allmänt informationsmöte är tänkt i juni med medverkan av bland andra kommunalråd Torkild Strandberg och närpolischefen Anneli Manelli.
–  Vi är glada och positiva till detta eftersom vi inte fick gehör för polisvontärer i byn, säger Lennart Pettersson, ordförande i Glumslövs byalag.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser