Annons

Varvet får använda flytdockan

Oresund Drydocks har fått tillstånd av miljönämnden i Landskrona att använda sig av sin flytdocka. Dock måste de rätta sig efter de regler som gällde för den gamla flytdockan. Om de inte gör det väntar vite i mångmiljonklassen.
– Det är klart att vi är glada över att nu kunna utnyttja dockan. Faktum är att nästa båt som ska in kommer att vara 145 meter exakt, säger Anders Larsson, VD på Oresund Drydocks.

På tisdagens möte med miljönämnden beslutade man att godkänna det förslag på beslut som miljöförvaltningen lämnat till nämnden. I detta står att endast båtar med en största längd på 145 meter får behandlas. Skulle man bryta mot detta kommer ett vite på 10 miljoner kronor att krävas. Skulle det vara så att varvet inte inrapporterar när nya fartyg ska tas in eller om de inte fullföljer den ansökan som man lämnat in till tillståndsmyndigheten så kommer ett vite på 100000 kronor att krävas.
– Det finns en del brister i den ansökan de skickat in idag så den kommer nog att få kompletteras. Jag uppskattar att det nya tillståndet som de sökt kommer att vara klart om ett år ungefär, säger Högni Hansson, chef på miljöförvaltningen.
– Det tror jag också. Ansökan har varit inne i två månader och ärenden som detta brukar ta 8-16 månader. Det som gläder oss mest är dock att vi nu har en kommunikation mellan oss och miljöförvaltningen och det är bra, poängterar varvschefen.

Annons
 

En båt har redan tagit plats på den aktuella flytdockan och enligt Högni Hansson har varvet brutit mot lagen.
– Rent formellt är det ett lagbrott. Vår jurist har dock sagt att åklagaren troligtvis kommer att lägga ner målet om det blir en anmälan. Vi har inte hunnit ta beslut om hur vi ska göra, säger förvaltningschefen.
Att brott har begåtts förnekar Anders Larsson.
– Eftersom domslutet som gick emot Länsstyrelsens godkännande inte vunnit laga kraft så fick vi fortfarande lov att ta in båten i det läget, betonar VD:n.

Miljöchefen är kritisk till hela handläggandet av ärendet från varvets sida.
– De har tagit in jobb trots att de inte haft tillstånden klara. Att göra så och sedan säga att man tvingas säga upp folk om man inte får fortsätta är utpressning, säger Högni Hansson men får svar på tal.
– Vi bara konstaterar fakta. Organisationen runt flytdockan är något som vi byggt upp under en lång period och hade vi inte fått ta den i bruk så hade folk fått gå, avslutar Anders Larsson på Oresund Drydocks.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser