Annons

Landskronaandan är historia- Fortsatt politiskt käbbel om Jönsaplan

Åter har förslaget till ny detaljplan för Jönsaplan passerat genom stadsbyggnadsnämnden.
Och nämndens ordförande Börje Andersson (-)  fick för vilken gång i ordningen åter redogöra för stadens problembild och understryka ”att det inte i första hand handlar om att skapa jobb för byggnadsarbetare” utan snarare är till för att tvätta bort ”skamfläcken” och rehabilitera ”25 års kräftgång”.

Projektet att bygga 1500 bostäder ska enligt ordföranden bryta bidragsberoendet, öka sysselsättningsgraden och få till stånd ett attraktivare Landskrona.
– Det finns flera vägar att gå, men en är ett måste, och det är att vi utnyttjar vårt planinstrument och ser till att skapa attraktiva bostäder, underströk Börje Andersson på den, som det skulle visa sig långdragna, presskonferensen som följde på mötet.

Annons
 

Femvåningshuset med ett 80-tal lägenheter spikades åter av nämnden och socialdemokraterna lovade att inkomma med en skriftlig reservation. Inga större skrällar där, även om debattens vågor gått höga under såväl fullmäktige som i det efterföljande meningsbytet på insändarsidor och liknande forum.
Kritik har riktats mot förvaltningens sätt att endast låta detaljplanen vända i nämnden utan några försök till att ta fram andra alternativ. Skarpast i sin kritik var antagligen Leif Olin (S) som bland annat refererade till en bild som publicerats på Landskrona Direkt.
– Så talar maktens arrogans, menade han.
– På annat sätt kan man inte tolka bilden av ledande tjänstemän som gör segertecken när socialdemokrater förlorar en omröstning eller som med förakt konstaterar att inget finns att tillägga och låter ärendet vända en gång till!, motiverade han sin åsikt.

Någon politisk kraftsamling tycks inte vara möjlig, inte ens en ”delad familjepizza” som Marko Huttunen (M) föreslog, finns det intresse för, när det gäller att diskutera formerna för framtidens bostadsbyggande i Landskrona.

Helt avgörande för att bli framgångsrika i det näringspolitiska arbetet är att återgå till landskronaanda och få borgfred i dessa frågor, sa det socialdemokratiska kommunalrådet Niklas Karlsson häromveckan när näringslivsrankingen var på tapeten och plötsligt svängde hela fullmäktige.
Trots detta, någon Landskronaanda, i för staden viktiga angelägenheter, hör historien till. De minnesgoda 40/50-talisterna nämner just den ”Landskronaanda” som fanns fram till 90-talet, en tid då man slöt upp bakom besluten för stadens bästa.
Börje Andersson nämner själv Claes Munch af Rosenschöld som var moderat och som S gärna såg som oppostionsråd på den nya position som man då inrättat.

Men åter till Jönsaplan.
– Detta är en ultrademokratisk behandlig. Frågan har nöts och blöts i sju år. Vi har sett tolv arkitektförslag i alla de olika former över Jönsaplan. Detta kommer att frigöra kapital att färdigställa exempelvis bron över till Nyhamn men även kajerna i marinan, säger Börje Andersson och menar att Leif Olins argument handlar om partitaktik, inte om själva sakfrågan.
– Denna nya lysande intellektuella stjärna på Landskronas klara himmel har jag absolut inget förtroende för. Jag har aldrig stött på en person, som ny i en kommun, betett sig som denna mannen. Jag har noll förtroende för honom.

Börje Andersson fortsatte därefter att påminna om samtliga fullmäktigledamöters arbetsgivaransvar och anser det skamligt att politiker ger sig på och kritisera hårt arbetande tjänstemän som utför sina uppdrag med ”liv och lust” som man fått från just politiken.
– Om sen besluten är fattade med 51 procent, 89 procent eller 100 procent är fullständigt, fullständigt ointressant, upprepar Börje Andersson och drar själv upp debatten som var kring Norra Borstahusen.
– Vi har en Marko Huttunen, knappt torr bakom öronen, raljerar Börje Andersson och beskriver hur moderaten i talarstolen viftat med utredningen och kalkylen som gjordes den gången och att han då ska ha kallat den för en ”politisk pamflett
– Man ska ha väldigt torrt på fötterna innan man tar ära och redbarhet av en tjänsteman på det viset, säger Börje Andersson  och lovar att sammanföra politikern med tjänstemannen så att en förklaring kan avges.
– Under stundom, glöm inte det ordet, så är viljan att göra sina politiska motståndare illa mycket, mycket mer utvecklad än förmågan att driva Landskrona framåt. 

”… viljan att göra sina politiska motståndare illa är mycket, mycket mer utvecklad än förmågan att driva Landskrona framåt.”

Går det att arbeta med samarbetsklimatet?
– Jag har varit med om betydligt värre saker än så. Men så länge det finns en majoritet och den är stabil, så räcker den grunden. Att arbetsklimatet är som det är i den här staden är beklagligt men så har det varit de senaste 20-30 åren. Innan dess var det helt annorlunda, säger Börje Andersson och berättar historien om när han under våren sålde sitt bolag, Svenska Stadsnät till Teliasonera.
– Vid försäljningen hade jag regelbundna kontakter med 10-15 kommuner runt om i landet och kan konstatera att jag inte hittat en kommun bland dom där samarbetsklimatet och det allmänna klimatet är sämre än i Landskrona.

Har inte du som opolitisk ordförande en uppgift att försöka gjuta olja på vågorna?
– Jag har försökt. Ingen kan säga något annat. Jag har bjudit hem folk. Jag inleder mötena med att säga att nu försöker vi lägga allt historiskt groll bakom oss. Här är problemet, ser det ut på det sättet? Och utifrån det har vi gått vidare. Det finns mer i systemet än vad jag trodde när jag gav mig in i detta.

Orsaken till att det såg bättre ut för tre decennier sedan menar han har med samhällsutvecklingen att göra. Att det då fanns en breddare uppslutning av människor i samhället kring politiken, från vänster till höger.
– Politiken attraherade mer folk. Folk i ansvarsställningar. Folk från fackföreningsrörelsen, folkrörelserna, idrottslivet och näringslivet.

Meningen är nu att detaljplanen för Jönsaplan först ska upp i kommunstyrelsen för att troligen återvända till fullmäktige i juni där den högst troligt antas efter några timmars käbbel.
Därefter kan Celsings arkitekter återuppta ritandet och första spadtaget räknar stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen kan tas under 2014.

Om Landskronas politiker ska ta ett steg närmare den nostalgiska Landskronaandan krävs mer än en utsträckt hand. Det måste också finnas en mottagare som är beredd att den.

Läs mer:
Huttunen svarar på kritiken

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser