Annons

Regeringsförslag med inslag av Landskronaprojekt

I dag presenterade regeringen ett reformpaket mot segregation inom skolan. Ett par av inslagen är tydligt kopplade till Landskrona och Helsingborgs gemensamma arbete Utsikter. Regeringens båda ministrar inom utbildningsområdet besökte i höstas Pilängskolan, som bland annat arbetar med Utsikter.

Regeringen ger bland annat Skolverket i uppdrag att nyanlända elevers kunskaper ska kartläggas genom, prov och bedömning vid ankomst samt att kunskapsutvecklingen i svenska de första åren ska mätas.
– Täta resultatuppföljningar är en bärande del i modellskolearbetet inom Utsikter. Det är glädjande att regeringen tagit intryck av vårt framgångsrika sätt att arbeta, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

Annons
 

Skolverket får även uppdraget att på nytt sätt rapportera skolors prov- och betygsstatistik, som ska redovisas exklusive de elever som anlänt de senaste fyra åren. Statistik för samtliga elever ska också redovisas.
– Landskrona var först ut att göra denna särredovisning för betygen i årskurs 9. Detta ger en mycket mer rättvis bild av olika skolors arbete med sina elever. I Landskrona har detta gett Dammhagskolan ett rättvisare betygsgenomsnitt, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser