Annons

Klartecken för operationer på lasarettet

Efter en omfattande genomgång av lasarettet i Landskrona i samband med streptokocksmitta har Smittskydd Skåne nu gett klartecken till att operationsverksamheten kan återupptas på måndag den 7 maj.

Sedan lasarettet stängde sin operationsverksamhet måndagen den 30 april efter att fyra patienter drabbats av en allvarlig form av streptokocksjukdom har ett stort arbete lagts ner på att gå igenom befintliga rutiner. En fullständig infektionsstädning av samtliga utrymmen med anknytning till operationsverksamheten har genomförts. Personalen har fått en noggrann genomgång av gällande hygienregler. Odlingar har gjorts på miljö, utrustning, instrument, material och personal.
– Vi är mycket nöjda med den stora insats som lasarettet gjort tillsammans med våra vårdhygienexperter. Alla har gjort sitt yttersta och det är nu helt klart att lasarettet i Landskrona kan återuppta sin operationsverksamhet igen, säger biträdande smittskyddsläkare Eva Gustafsson.

Sex patienter bedöms ha smittats med grupp A-streptokocker i samband med kirurgi i Landskrona under vecka 17. Av dessa har fyra haft en mycket aggressiv infektion, varav tre har behövt intensivvård. För samtliga är läget nu stabilt.

Smittskydd Skåne har under veckan i samarbete med lasarettet och vårdhygienexperter arbetat med att kartlägga olika teorier kring hur smittspridningen kan ha skett. Hur smittan har uppstått har dock inte gått att fastställa, men Smittskydd Skåne bedömer att de åtgärder som har vidtagits är tillräckliga. 

Situationen i Skåne
Fortfarande kommer samtal till Smittskydd Skåne om patienter som haft mer uttalad streptokocksjukdom än vanligt. Sedan måndagen den 30 april har dock inga nya fall med svår, livshotande sjukdom rapporterats. Totalt har Skåne i år haft 43 fall med svår invasiv streptokockssjukdom. Sjukvården uppmanas till fortsatt vaksamhet ännu en tid.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser