Annons

V vill ha fokus på våld mot kvinnor

Med anledning av mordet på den 19-åriga kvinnan förra måndagen har Vänsterpartiet i Landskrona lämnat in en motion som ska sätta fokus på våld mot kvinnor.

Det finns en fara att vi nu kommer att fokusera enbart på det hot som så kallat hedersvåld utgör. Man bör inte glömma att våld mot kvinnor och tjejer är ett problem som finns i alla samhällen, alla samhällsgrupper, alla generationer – det är inget fenomen som bara berör enskilda grupper. Våld mot kvinnor och flickor är ett problem av enorma proportioner och gärningsmannen är oftast någon som hon känner eller står i nära relation till, säger Henning Süssner Rubin, ordförande i Vänsterpartiet Landskrona.

Annons
 

Vänsterpartiet yrkar i motionen…
…att Individ- och familjnämnden ges i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram mot våld mot kvinnor och tjejer.
…att denna handlingsplan ska avstämmas med de insatser som görs inom ramarna för andra nämnders ansvarsområden, t.ex. utbildningsnämnden.
…att en krisgrupp för hotade kvinnor bildas där representanter för socialtjänst, skola, polis, kvinnojouren ingår.
…att finansiella förutsättningar skapas för att kunna starta en tjejjour i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser