Annons

Inga operationer i veckan

Smittskydd Skåne uppger att man inte får några odlingssvar förrän på fredag. Med anledning av detta har man på Landskrona lasarett beslutat hålla stängt operationsavdelningen hela veckan.

Sedan slutet av februari har Region Skåne noterat en trend av att fler personer än normalt insjuknat i svåra streptokocksjukdomar orsakade av aggressiva streptokocker grupp A.  

Annons
 

Just nu utreder man sambandet mellan fyra patienter som samtliga opererats vid lasarettet i Landskrona under förra veckan och som har drabbats så svårt att de behövt intensivvård. Tillståndet för dessa patienter är nu bättre och samtliga har kunna lämna intensivvården.

Alla som blivit opererade på lasarettet i Landskrona under förra veckan blev, efter att misstankarna om smittspridning uppstått, omedelbart kontaktade av ansvarig kirurg för att få adekvat vård i förebyggande syfte. Denna åtgärd ledde till upptäckt och tidig behandling av ytterligare två fall av misstänkt postoperativ sårinfektion. 

Vårdhygien Skåne genomför en utredning om hur händelsen kunnat inträffa men har ännu inte funnit något säkert samband som kan förklara smittspridningen. Därför kommer efterforskningarna till smittkällan att fortsätta och samtidigt infektionsstädas alla operationssalar. Detta innebär att Landskrona lasaretts operationsavdelning fortsätter att vara stängd hela veckan och planerar att öppna på måndag den 7 maj. 

Alla patienter som berörs av operationsstoppet är eller kommer att bli informerade om detta. Samtliga patienter som får sin operation uppskjuten kommer att erbjudas en ny tid de närmaste veckorna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser