Annons

MORDET PÅ 19-ÅRINGEN Hård kritik mot kommunen

Kritiken mot hur individ- och familjeförvaltningen i Landskrona har agerat i fallet med den 19-åriga kvinnan som mördades på måndagskvällen är mycket hård.
– Vi fick kontakt med henne i juni 2011 då hon sökte stöd hos oss, säger Newroz Ötunc, ordförande i den ideella föreningen Tänk Om i Malmö, som arbetar mot hedersrelaterat våld.
– Vi påtalade då för det sociala i Landskrona att kvinnan var i behov av skyddat boende i en annan kommun. Sedan har de gjort en bedömning och om de gjorde rätt eller fel är inte min uppgift att avgöra. Vi vill bara vara tydliga med att vi har påtalat behovet, säger hon med en tydlig bitterhet i rösten.

Individ- och familjeförvaltningens chef Annette Lindberg Mohlin hävdar att Landskrona stad generellt inte nekar någon kvinna där det finns ett konstaterat hot, skyddat boende men att hon på grund av sekretess inte uttalar sig i det enskilda fallet.
– Vi har en mycket väl fungerande organisation i kvinnofridsärenden i Landskrona och därför är det oerhört frustrerande att inte kunna bemöta kritiken. Jag får helt enkelt inte säga något i ärendet, säger hon och fortsätter.
– Men många av de utsatta kvinnorna står med ett ben i varje kultur och detta gör att de inte alltid vill ha så mycket hjälp och då är det svårt att agera.
På följdfrågan om 19-åringen är en av de som nekat hjälp svarar inte förvaltningschefen.
– Jag uttalar mig inte i det enskilda fallet.

Annons
 

Med anledning av händelsen har Landskrona stad bjudit in Socialstyrelsen och Länsstyrelsen att medverka vid en fullständig genomlysning av kommunens arbete med stöd till hotade kvinnor. Syftet är att skyndsamt utvärdera kommunens insatser för den unga kvinnan som mördades natten till tisdagen.
– Vi tar vad som hänt på mycket stort allvar och därför vill vi att utomstående parter ska titta på hur vi arbetar.

Enligt Annette Lindberg Mohlin är det inte så vanligt med kvinnofridsbrott i Landskrona.
– Som väl är har vi inte så många kvinnofridsärenden i stan. Under 2011 hade vi 140 stycken (mer än ett per tredje dag året runt. reds. anm) och av dessa var en handfull av så allvarlig karaktär att vi var tvungna att skaffa boende på annan ort. För samtliga fall har vi en handlingsplan där vi kartlägger hotbilden och bedömer läget. Är hotbilden hög så fixar vi boende i annan kommun och är den lägre ordnar vi bostad i Landskrona, säger hon och avslutar ungefär som hon började.
– Hur det var för den 19-åriga tjejen kan jag dock inte uttala mig på grund av sekretesslagarna.

Läs även

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser