Annons

Tack för lång och trogen tjänst

På onsdag är det dags att belöna anställda och förtroende valda i Landskrona stad för lång och trogen tjänst. Minnesgåvor kommer att delas ut vid en cermoni på Citadellet.

Varje år delar Landskrona stad ut minnesgåvor till de tjänstemän som arbetat inom staden i 25 år och de förtroendevalda som varit politiskt engagerade i staden i 20 år. Totalt är det 55 tjänstemän och 2 politiker som mottar en minnesgåva.

Annons
 

Minnesgåvorna delas ut av kommunfullmäktiges ordförande Lennart Söderberg på Citadellet med efterföljande middag och underhållning.
Detta är för mig en av årets absolut viktigaste dagar. Vi uppmärksammar våra medarbetare för deras insatser och delar även ut stadens hedersmedalj, det är ett av de trevligaste uppdragen jag har, säger Lennart Söderberg, kommunfullmäktiges ordförande.

Även Sonny Johansson uppmärksammas igen. Han fick Landskrona stads hedersmedalj i samband med Idrottsgalan.

Mottagare av minnesgåvor

Förtroendevalda som under 2011 uppnått 20 kvalifikationsår är Gulli Mattsson samt Peder Weibull. 

Följande arbetstagare har under 2011 uppnått en tjänstetid om minst 25 år; Calle Sundewall, Göran Olsson, Pernilla Werner, Peter Karlsson, Rosmarie Nilsson, Lisbeth Olsson, Mona Nilsson, Gun Petersson, Anita Nilsson, Yvonne Magnell, Rita Nilsson, Ann-Sofie Andersson, Pia Ekström, Ann-Louice Levau, Anneli Ek, Renata Malmgren, Eva Andersson, Ann Christin Jönsson, Annika Persson, Jenny Andersson, Anna-Carin Johansson, Britt-Marie Söderlund, Hanne Carlsson, Britt Marie Wikström, Karin Persson, Ingrid Rosengren, Bodil Åkesson, Karin Jönsson, Susanne Aronsohn, Christin Nielsen, Per Mikael Svensson, Willy Hansson, Ann-Christin Nordh, Harriet Dahlberg, Majken Jansen, Birgitta Åkerlund, Renate Wilscher Thurban, Agneta Lindgren,Yvonne Herrman, Benny Lindros, Stefan Johnsson, Björg Landgren, Catharina Barker, Christina Hansson, Cecilia Blücher, Monica Williamsson, Christina Hansson, Monika Sjöberg, Peter Andersson, Carita Henriksson, Eva Mellblom, Marie Molin, Metha Hindemith Mattsson, Ingrid Öhrnberg och Carina Sander Mårtensson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser