Annons

Örja kyrka blir privatbostad

Turerna har varit många kring Örja kyrka. Diskussionerna har handlat om Landskrona församling skulle sälja, riva eller behålla kyrkan. Nu står det klart att kyrkan säljs till en privatperson som har för avsikt att göra om den till sin bostad.

I onsdagskväll  beslutade kyrkorådet i Landskrona församling att sälja Örja kyrka.
Köparen Dennis Toth planerar att renovera byggnaden för att använda den som privatbostad.
I köpeavtalet är inskrivet vissa villkor för brukandet av byggnaden.
Utvändigt måste kyrkan behålla sitt  utseende. Likaså kommer gravplatserna runt kyrkan att vara kvar.

Annons
 

Efter det att kyrkan stått oanvänd i nästan tio år, då inga gudstjänster, bröllop, dop eller begravningar hade skett i kyrkan, beslöt Lunds stift 2004 att ta Örja kyrka ur bruk.

Sedan maj 2005, då kyrkan ceremoniellt togs ur bruk, har byggnaden använts som extra ”förråd”. De flesta kyrkliga inventarierna, så som altarskulptur, mässhakar, etcetera har flyttats till andra kyrkor i församlingen. Dessutom finns planer på att församlingen överlåter några av inventarierna till den Evangeliska lutherska kyrkan, S:t Mikael i Tallin.

Kontakter har tidigare tagits med olika organisationer och samfund som visat intresse av att överta byggnaden. Trots intresse har dessa inte haft ekonomiska möjligheter att renovera kyrkan till brukbart skick.

Enligt skadebesiktningen med kostnadskalkyl, upprättad av Ponnerts Arkitekter AB, skulle kostnaden  för en upprustning ut- och invändigt uppgå till cirka 17 miljoner kronor.
Upprustningen skulle därmed kräva nästan en 50% höjning av medlemsavgiften, för alla kyrkotillhöriga i Landskrona församling. Idag betalas 0,84 % av den beskattningsbara inkomsten i avgift. För att kunna reparera Örja kyrka, som inte används, skulle avgiften behöva höjas till 1,38%.  Omräknat i pengar skulle avgiften behövts höjas från idag ca 2 100 kr per år till 3 400 kr för den som har en årsinkomst på ca 250 00 kr.
En höjning som ingen kyrkopolitiker i Landskrona kunde ställa sig bakom.
 
Den 8 december 2010 beslutade kyrkofullmäktige att begära tillstånd hos länsstyrelsen att få riva Örja kyrka.

Den 18 maj 2011 beslutade kyrkofullmäktige att ge kyrkorådet i uppdrag att försöka sälja Örja kyrka, utan att för den skull dra tillbaka ansökan om rivningstillstånd.

Den enda kyrka som rivits på senare tid är Maglarps kyrka. Från att ansökan lämnades in tog det tio år innan kyrkan revs – att få ett rivningstillstånd för en kyrka är således mycket svårt.

På tisdag, den 24 april, kl. 18.00 är Örjaborna inbjudna till kyrkan för en informationskväll angående Örja kyrkas framtid.


Dennis Toth förvärvar kyrkan för en krona men kommer att få lägga många miljoner i byggnaden för att få den i skick till bostad. Foto: Hjördis Thelander.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser