Annons

Behörigheten bland lärarna ökar

Andelen lärare i Landskrona som har lärarexamen har ökat med 3 procentenheter sedan förra året, därmed klättrar Landskrona rent av över rikssnittet och får anses ligga väl till när legitimationskravet träder i kraft den 1 december 2013.
– Det gör vi absolut, säger Pia Gagner, verksamhetschef för skolan inom utbildningsförvaltningen.
– Vi kommer att titta mer noggrant var det är vi saknar behöriga lärare. Exempelvis finns det SO-lärare som är behöriga i tre av fyra ämnen och som inom ramen för Lärarlyftet nu tar sina poäng så att behörigheten blir full. Rent generellt kan man säga att det är inom de praktisk-estetiska ämnena vi kommer att sakna flest behöriga lärare. Här har vi idag flera som har lokal behörighet men detta kommer inte att vara godkänt när lärarlegitimationen träder i kraft, poängterar Pia Gagner.

En bristvara i landet som helhet lär det bli på Ma/NO-lärare.
– Det lär bli en kamp om dessa, spår Pia Gagner.

Annons
 

Nyligen presenterade Skolverket siffror gällande lärares behörighet och lärartätheten i grundskola och gymnasieskola. Landskronas kommunala skolor står sig alltså väl och har också gjort förbättringar vad gäller behörigheten det senaste året.

I grundskolan är 88% av landskronalärarna behöriga. Rikssnittet är 87%. För Landskronas del har behörigheten ökat med tre procentenheter på ett år. I gymnasieskolan är 84% av landskronalärarna behöriga. Rikssnittet är 77%. De lägre siffrorna här beror mycket på svårigheten att rekrytera behöriga yrkeslärare. Dessa är också undantagna legitimationskraven.
–  Siffrorna är glädjande. Lärarnas kompetens är helt avgörande för elevernas resultat. Men våra ambitioner är högre än så. När legitimationskraven slår igenom fullt ut 2015 så är vår ambition att ha så nära 100% legitimerade och behöriga lärare som det är möjligt, säger Lisa Flinth (FP), ordförande i utbildningsnämnden.

Även när det gäller lärartäthet ligger Landskrona över rikssnittet. I grundskolan har staden 9,0 lärare per 100 elever. Rikssnittet är 8,3. I gymnasieskolan har Landskrona 8,2 lärare per 100 elever. Rikssnittet är här 8,1.
–  Vårt arbete tar sikte på att göra Landskrona som en attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande lärare. På detta sätt kan vi öka andelen behöriga, legitimerade lärare. Vi arbetar med nya karriärvägar för lärare, starkare koppling mellan skola-forskning, större möjligheter för skickliga lärare att förbättra sin lön, alternativa arbetstidsmodeller för lärare med mera, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser