Annons

Örjas arkeologi – jorden som gömde en lång historia

På torsdag den 19 april kl. 18.30 kommer grävningsledaren från utgrävningen vid Örja 2010, Katalin Schmidt Sabo, till Landskrona museum och berättar, visar bilder och fynd från utgrävningen.

Det var Riksantikvarieämbetet som utförde grävningen vid Örja utanför Landskrona 2010 och den bjöd på ett fantastiskt resultat. Det hittades gravar från yngre stenåldern. Från sen bronsålder och tidig järnålder härstammade en liten boplats och ett litet gravfält med fyra brandgravar nedsatta i keramikurnor.
Under järnåldern, cirka 200-800 e.Kr., låg en liten by på platsen. Den bestod av två till fyra gårdar.
Från vikingatiden hittades inget material, men under medeltiden verkar bönderna ha varit upptagna med jordbruk, fiske och fiskrökning.
Då de dansk-svenska krigen härjade på 1600-talet brändes gårdarna i Örja. Dessutom såg arkeologerna att Örja by hade blivit utsatt för ett regelrätt slag då det fanns spår av samtliga vapenslag för infanteri, kavalleri och artilleri.
Efter krigen byggdes gårdarna upp igen och flera var verksamma in i modern tid.

Annons
 

Katalin Schmidt Sabo kommer att ha med sig ett flertal spännande fynd från utgrävningen.


Metalldetektorn var ett viktigt redskap när det 55 000 kvadratmeter stora fornlämningsområdet sskulle genomsökas.


Urnesspänne från tiden strax efter vikingatiden visades upp för Landskrona Direkt då det begavs sig.


Kanske får besökarna på museet veta om detta är en hårnål eller dräktesfäste.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser