Annons

2,5 miljoner kronor till arbetstidsprojekt

Sveriges Kommuner Landsting (SKL) kommer att stödja Landskrona stads arbetstidsprojekt för lärare. Sedan höstterminen deltar 49 lärare på Sandåkerskolan, Glumslövs skola och Dammhagskolan i ett nationellt unikt försök med utökad reglerad arbetstid för lärare. Lärarna i försöket arbetar i genomsnitt 40 timmar/vecka reglerat på skolan utöver 5 timmars förtroendetid.
– SKL har nu beviljat oss 2,5 miljoner kronor för att möjliggöra att forskare kan följa och utvärdera projektet, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Försöket pågår i tre år och har som syfte att öka elevernas måluppfyllelse samt förbättra lärarnas arbetsmiljö. Eventuellt kan fler skolor och lärare i kommunen komma på tal för ändrad arbetstid framöver.
– Om den forskningsmässiga utvärderingen visar på bättre resultat för eleverna och bättre arbetsmiljö kan vi tänka oss att utöka försöket till fler skolor i staden i framtiden.

Annons
 

Forskare vid Högskolan i Kristianstad följer projektet som ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter lärarna anser är omedelbart kvalitetsdrivande för undervisningen och vilka omständigheter som underlättar respektive hindrar att dessa kan utföras med hög kvalitet.
– Det vill också bidra till utvecklingen av de organisatoriska villkor som lärarna utför sitt arbete under. Att arbetet i klassrummet fungerar väl och att eleverna gör framsteg är viktiga faktorer för lärares välbefinnande, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser