Annons

Westerbergs arrenderar stugbyn

Bengt och Jonas Westerberg är nya arrendatorer för stugbyn i Landskrona från och med 1 april 2012.

Bengt och Jonas Westerberg driver idag Borstshusens camping och får härmed ansvar för allt besöksboende i norra Borstahusen. Arrendetiden löper på två år framåt och därefter ska samarbetet mellan stugbybolaget och arrendatorerna fortsätta på en ny kombinerad stugby och camping.
– Förändringen är ett första steg på vägen att förnya och utveckla området kring Lill-Olas till ett turist-, fritids- och rekreationsområde av högsta kvalitet. Nu inleds arbetet med att planera innehållet i området, där boende för besökare är en viktig parameter, säger Mårten Olsson, nytillträdd VD för Landskrona Stugby- och camping AB.

Annons
 

Utvecklingsarbetet kommer att ske i nära samarbete med andra organisationer som är aktiva i området bland andra Landskrona Golfklubb och det nya krögarparet, Jonas Westerberg och Daniel Berlin, på Erikstorps Kungsgård som planerar att öppna inom kort.
– Att om två år flytta campingen till stugbyn så att det skapas en modern integrerad enhet är det bästa för området och för möjligheterna att utveckla ett bra boende för besökare. Vi har som entreprenörer varit verksamma i området under lång tid och tidigare också drivit stugbyn, säger Bengt Vesterberg.

Stugbybolaget kommer därmed att i viss mån ändra inriktning och arbetssätt. I framtiden ska bolaget vara en aktiv mark- och anläggningsägare, vara en part i utvecklingsarbetet och ett stöd för entreprenörerna men inte i egen regi driva boendeverksamhet.

– Detta är helt i linje med den ambition som styrelsen jobbar efter, säger Bo Lundgren (FP), ordförande i styrelsen för Landskrona Stugby- och camping AB.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser