Annons

Marken vid Citadellet förorenad

Under 2012 har Statens fastighetsverk arbetat med att sänka vägen vid Officersflygeln på Citadellet. Under arbetets gång har man upptäck en förorening i marken på området. Föreoreningen består av höga halter medeltunga kolväten och låga halter lösningsmedel.
– Det här är naturligtvis tråkigt och något vi ser allvarligt på. Källan till den påträffade föroreningen är inte färdigutredd men de analysresultat vi idag har pekar på att föroreningen utgörs av en lättare kolvätevätska som bensin eller lacknafta. Det finns även spår i marken efter lösningsmedel som förmodligen kommer från kemtvättmedel. På platsen har tidigare funnits ett tvätteri, säger Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Föroreningen finns framför allt i grundvattnet men alla som brukar fiska i vallgraven runt  Citadellet kan lugnt fortsätta göra det.
– Enligt miljöförvaltningen är risken att människor skulle påverkas negativt av att äta fisk härifrån mycket låg. Dels för att vallgraven kontinuerligt förses med färskvatten från havsbotten utanför Citadellet, dels för att fisken är inplanterad och inte har vuxit upp i vallgraven, säger Maria Nordh.

Annons
 

I mitten av april kommer Statens fastighetsverk att fortsätta sin undersökning, för att få större kännedom om föroreningens källa och möjliga spridningsvägar. Man ska även djupare undersöka grundvattenförhållandena inom området och hur omfattande föroreningen är.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser